Kæm bryr sæ?

En samling intervjuer og presentasjoner av frivillige og aktiviteter i Tromsø Røde Kors

Vi ønsker å vise frem et knippe av våre aktiviteter og flotte frivillige. Under kan du lese mer om den eller de aktivitetene du finner interessant. Vi håper med dette å vise noe av det gode, dedikerte arbeidet våre frivillige legger ned for sine medmennesker i Tromsø by. De er frivillige i hver sine aktiviteter og er ulike i alder, kjønn, interesser, legning og trosretning, men til felles har de dette ene: å bry sæ!

Kæm bryr sæ logo.jpg

God lesning!

Ekteparet Sissel og Henrik er frivillig Vennefamilie for en enslig, ung flyktning

Flere frivilligpresentasjoner kommer!