Vest-Agder Røde Kors

Vest-Agder Røde Kors støtter lokalforeningene i fylket. Våre frivillige er tilstede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

Lokalforeninger i Vest-Agder

Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, Besøk til innsatte i fengsel, RØFF, Norsktrening, Leksehjelp og Barnas Røde Kors
Vi har aktiviteter innen Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp og norsktrening. Mangfold på Gullestad gård og Kriseberedskap - Håpets hus.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt og Bingo.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Dørstokken.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Mangfold i Mandal og RØFF.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Beredskapsvakt og Flyktningguide.