Om Vest-Agder Røde Kors

Vest-Agder Røde Kors har 9 lokalforeninger med over 1400 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Vest-Agder Røde Kors organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Distriktskontoret med ansatte betjener frivilligheten og bidrar med administrativ støtte.

Lokalforeningene tilknyttet Vest-Agder Røde Kors er:
Kristiansand Røde Kors, Kvinesdal Røde Kors, Lista Røde Kors (Farsund), Lygna Røde Kors (Hægebostad), Lyngdal Røde Kors, Mandal Røde Kors, Songdalen Røde Kors, Søgne Røde Kors og Vennesla Røde Kors.

Distriktsstyret
Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.
Distriktsstyret i Vest-Agder Røde Kors er på valg annethvert år.

Distriktsleder er Synnøve Eikaas Aksnes
Epost: Synnove.aksnes@rodekors.org

Kontakt
Send epost: dk.vestagder@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00
Finn oss på Facebook - og "like" oss!

Adresse:
Vesterveien 6, 4616 Kristiansand

Kart Vesterveien 6

Fakturaadresse:
EHF-faktura med vårt organisasjonsnummer som adresse:
871 551 162

Røde Kors-avisa kommer ut to ganger i året, i juni og i desember. Her finner du pdf-utgaver av avisene som kommer ut.