Alt er ikke bare greit på Sørlandet

Ungdommene våre sliter. Svært mange unge i dag opplever at de ikke har noen å gå til når de sliter, avdekker en helt fersk rapport fra Røde Kors.

Bak alle tall er det et barn du kjenner. Det kan være nabogutten, eller den unge ekstrahjelpen i matbutikken. Er du en av dem som ikke helt vet hvordan du kan bidra? Da bør du lese videre.

Mange har ingen å snakke med
I en helt fersk rapport har Røde Kors spurt ungdommer selv hvem de søker støtte fra. Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. 1 av 4 av ungdommene i undesøkelsen holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen. Nesten ingen av ungdommene søker først støtte fra voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. De fleste snakket med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Disse funnene gjør oss bekymret. Hva med ungdom som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er disse funnene en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan.

Stadig flere sliter psykisk
Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010. En av fem jenter på ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. I Agder er rundt 1 av 10 ungdomsskoleelever mye plaget av depressive symptomer. Omtrent 1 av 10 har ikke en eneste fortrolig venn. Heldigvis er det ikke bare mørke skyer på den sørlandske sommerhimmelen. Ungdommene i Agder er mer fornøyd med treffsteder og nærmiljøet enn landsgjennomsnittet. Ungdom i Agder ligger også omtrent på landsgjennomsnittet når de blir spurt om de tror de kommer til å få et godt og lykke liv. Dette på tross av vår godlynte kultur om å ikke overdrive. De fleste av barna våre har det bra, men dessverre gjelder dette ikke alle. Nesten 3 av 10 ungdommer tror ikke at de får et godt liv.
Røde Kors har aktiviteter for barn og unge i de fleste kommunene i Agder. Vi ser med bekymring for trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen.

Dette er våre oppfordringer til alle i Agder:
Til deg som er voksen, vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. I en travel hverdag er det lett at vi haster forbi uten å si hei eller spørre hvordan det går. De sier jo at vi har god tid på Sørlandet, vår oppfordring til deg er derfor at du skal ta deg ekstra god sørlandsk tid til å være til stede for ungdommen der du bor. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker: 
Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for hjembyen og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:
1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.
2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 % stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.
3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.

Til deg som er ungdom:
Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tørr å spørre om hjelp om du sliter.
Kraften i å bry seg.

Alt er ikke greit på Sørlandet, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, kraften som er i det å bry seg. La oss gå høstens skolestart og kommunebudsjettprosess i møte med ett klart mål: flere unge i Agder skal ha trygge voksenpersoner rundt seg.

Beste hilsen Distriktsleder i Vest-Agder Røde Kors, Synnøve Eikaas Aksnes
og distriktsleder Aust-Agder Røde Kors, Benedikte Nilsen

Les rapporten her.