Avis Aust-Agder Røde Kors og Vest-Agder Røde Kors nr 1, utgitt 5. juni 2020juni 2020