Tina med Henry på førskolebarnas førstehjelpsdag

Henry førstehjelp på Lista

Tina Marie Hansen, lærling og Røde Kors-er deler sin erfaring med Henry - førstehjelp for barnehagebarn.

Tina Marie (19) var læring som barne- og ungdomsarbeider i læreåret 2015/2016. Tina Marie har også mange års erfaring som aktiv i Lista Røde Kors, og hun sitter i styret i lokalforeningen.

Tina med Henry 2
Tina Marie holder kurs for de eldste barna i barnehagen. Interessen er stor!

Ettersom jeg er aktiv i Røde Kors, valgte jeg å bruke Henry i en av mine oppgaver som lærling, og jeg var den første som tok Henry i bruk i barnehagen. Barna på stor avdeling (3-6 år) har alle blitt presentert for Henry. Førskolebarna fikk full førstehjelpsdag der vi gikk gjennom de 10 situasjonene til Henry på forskjellige steder inne og ute i barnehagen. Barna fikk se, høre og prøve seg på enkel førstehjelp ut ifra plansjene. Materiellet som kommer med i Henry pakken var til god hjelp under planlegging og gjennomføring. Permen er enkel å forstå, og plansjene har bilder som gjør det lett for barna å være med å tenke og reflektere over de forskjellige situasjonene og finne ut hvordan den kan løses med fokus på Henry sine tre steg.

Det har vært interessant å være med å gi Henry liv i barnehagen, både som lærling innenfor mitt fag og som Røde Korser, fordi jeg har blitt kjent med materiellet og utført opplegget i praksis med et pedagogisk grunnsyn, og sett at dette er med på å legge et godt grunnlag for barnas førstehjelpferdigheter i tillegg til å virke positivt inn på barnas sosiale kompetanse og flere utviklingsfelt.

Henry i stabilt sideleie
I god Røde Kors-ånd lærer Tina Marie barna hvordan man legger noen i stabilt sideleie.

 Jeg skriver dette som en tilbakemelding fra meg som lærling og Røde Korser, og personlig syns jeg at Henry er et utrolig bra opplegg som legger godt til rette for førstehjelptrening i tillegg til pedagogisk innhold. Dette er også en tilbakemelding fra Sunde barnehage for å vise at de setter pris på å ha fått Henry og for å vise at de har tatt han i bruk.

Med vennlig hilsen Tina Marie Hansen

Her kan du laste ned Henry tegneblokk.