10 Beredskapsvaktene ved Luftveisklinikken 151120 fotograf Tom Arild Støle Vis bildetekst
Beredskapsvaktene dirigerer trafikken ved Luftveisklinikken i Lyngdal kommune søndag 15. november. Til venstre Aase Gabrielsen, Ronny Vesterhus og Kirsti Tønnesen. Fotograf: Tom Arild Støle

Lyngdal Røde Kors støtter kommunen i Koronasituasjonen

Siden starten av pandemien i vår har Lyngdal Røde Kors bidratt med bistand til kommunen. Massevaksineringen av høstens influensavaksine ble brukt som felles øvelse mot kommende vaksinering av Covid-19

Beredskapsvaktene dirigerer trafikken ved Luftveisklinikken i Lyngdal kommune søndag 15. november. Til venstre Aase Gabrielsen, Ronny Vesterhus og Kirsti Tønnesen. Fotograf: Tom Arild Støle

Jeg har bare positivt å si om det gode samarbeidet med kommunen, sier lokalforeningsleder Bente Skeibrok i Lyngdal Røde Kors. - Vi har hatt en beredskapsavtale med kommunen noen år nå, og vi er representert i kommunens beredskapsråd. I forbindelse med Covid-19 har vi signert en tilleggsavtale om å bistå med vaksinering i år og Covid-vaksinering til neste år.  – Våre frivillige har fått opplæring i smittevern og bistår ved behov.

I høst brukte Lyngdal kommune den ordinære influensavaksineringen som en storøvelse på en kommende Covid-19 vaksinering. Øvelsen ble ledet av kommunalsjef og leder av smittesporing, Ronny Bjørnevåg. Han brukte muligheten til å øve frem mot massevaksinering mot Korona så snart vaksinen er klar. Vaksinasjonen foregikk i Lyngdalshallen med en kapasitet til å vaksinere et menneske i minuttet. Beredskapsvaktene fra Lyngdal Røde Kors bidro med å vakthold for å ivareta smittevern og med organisering av trafikken som inn- og utkjøring og parkering.

Søndag 15. november fikk vi en telefon fra leder av smittesporing, Ronny Bjørnevåg med bakgrunn i den ekstreme smittesituasjonen som oppstod i kommunen. Lyngdal og Listerregionen lå nesten på topp i landet, med smittetall på omtrent 1.000 smittede per 100.000 innbygger.  Spørsmålet var om vi samme dag kunne bidra med beredskapsvakter til å dirigere trafikken til testingen av rundt 300 barn i kommunen på bakgrunn av den store smitteutviklingen i kommunen. Etter 1 ½ time var fem av våre frivillige på plass, og kunne bistå å dirigere trafikken til og fra Luftsveisklinikken. Etter hvert supplerte vi med tre ekstra beredskapsvakter, forteller Bente Skeibrok som selv bisto i siste fase.

300 elever var innkalt, ytterligere 381 dukket opp, så vi testet totalt 681 barn denne søndagen, forteller Ronny Bjørnevåg. – Lyngdal kommune er glad for samarbeidet med Lyngdal Røde Kors. De er dyktige, fleksible og positive mennesker som gjorde at massetestingen kunne gjennomføres. Jeg setter svært stor pris på de, og er veldig takknemlig for at de kan stille opp slik som de gjør.

Siden starten av pandemien har frivillige også bidratt med å kjøre ut mat/handle til folk som trenger hjelp. – Dette er et behov som ble forsterket ved den store smittetoppen i november.  Flere har meldt om behov for hjelp til handling, og Lyngdal Røde Kors yter bistand gjennom kommunen slik at alle blir ivaretatt på en god måte, avslutter Bente Skeibrok.