Tips fra Noas, tvangsretur

Tips fra NOAS:

• Asylsøkere som blir pågrepet, har rett til å kontakte advokaten sin eller NOAS.

• På Trandum er det begrensninger for hvor lenge de innsatte kan snakke i telefonen hver dag. Telefoner til advokat eller NOAS skal ikke omfattes av denne begrensningen. Asylsøkere på Trandum har altså rett til å snakke med advokat eller NOAS på telefon uten å avbrytes etter fem minutter.

• En asylsøker som fengsles på Trandum i forbindelse med tvangsretur, har rett til advokat i fengslingssaken. Hovedregelen er at advokaten i asylsaken skal være advokat også i fengslingssaken. I høst har denne regelen ofte blitt brutt. Asylsøkere som pågripes, bør be om at advokaten som kjenner asylsaken deres, skal representere dem når domstolen skal ta stilling til om de kan fengsles.

• Personer som frykter pågripelse, og som ønsker bistand fra NOAS, kan gjerne kontakte oss og gi oss fullmakt i saken. På den måten har vi bedre muligheter for å vurdere om det er noe vi kan bistå med, enn dersom vi blir kontaktet mens personen sitter på Trandum. Fullmaktsskjemaet som må fylles ut, samt mer informasjon om hva vi trenger og hva vi kan bidra med, finnes her: http://www.noas.no/hjelp-fra-noas/om-hjelp-fra-noas/. Hvis vi ser realistiske muligheter for å påvirke resultatet i saken, fordi det er gjort feil i tidligere vedtak eller det finnes ny informasjon som ikke er vurdert, kan NOAS skrive til UNE, eller eventuelt bistå en advokat som jobber med fengslingssaken. Dessverre er det mange saker hvor NOAS ikke kan bistå.

• Helseforhold vil sjelden være avgjørende for vurderinger i en asylsak. Hvis det foreligger alvorlige helseproblemer, bør dere likevel informere advokaten eller NOAS om det, slik at dette kan tas med i vurderingen av saken.

• Hvis NOAS ikke kan bistå rettslig, tilbyr vi veiledning og informasjon om retursituasjonen. NOAS vil først vurdere om det er aktuelt å skrive i saken, og eventuelt henvise videre til rådgivere som gir veiledning i en retursituasjon. Flere av NOAS’ veiledere snakker dari/farsi.