Vaglmøte D-Råd Hjelpekorps

Onsdag 15. april 18:00 - 19:00

Det skal velges nytt D-råd for Vest-Ager Røde Kors Hjelpekorps.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Møtet settes (navneopprop delegater, antall stemmeberettigede, presentasjon av gjester)
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av 3 personer til tellekorps
 7. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 8. Godkjenne årsberetning for 2018 og 2019
 9. Godkjenne regnskap for 2018 og 2019
 10. Godkjenne forslag til handlingsplan for 2020
 11. Godkjenne forslag til budsjett for 2020
 12. Valg til distriktsrådet

Innkomne saker

Delegater

Leder og nestleder av alle lokalråd Røde Kors Hjelpekors kan møte på valgmøte. Dersom leder eller nestleder ikke kan møte skal lokalrådet velge et annet medlem fra lokalrådet som delegat.

Dersom lokalstyrtet ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektive avdelinger, fortrinnsvis styremedlemmer

Det er også mulig å stille med observatører. Disse har ikke talerett i valgmøtet.