Informasjon til nye frivillige i Vest-Agder Røde Kors

Vi er opptatt av at alle våre frivillige skal kunne utføre humanitære aktiviteter med god kvalitet. Grunnutdanningen som består av tre kurs er lik for alle.

NB! PÅMELDING

Kontakt din lokalforening for informasjon om når de ulike kursene settes opp.

Kursene

Et obligatorisk kurs for frivillige og ansatte i Røde Kors. Hensikten er å skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors.
Hensikten med dette kurset er at deltakerne etter endt kurs skal kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette.