Introduksjon til Røde Kors

Et obligatorisk kurs for frivillige og ansatte i Røde Kors. Hensikten er å skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors.

Innhold og læringmål

  • Bli kjent med Røde Kors i Norge og internasjonalt.
  • Få innblikk i viktige hendelser i Røde Kors sin historie.
  • Reflektere over hva det vil si å være frivillig/ansatt.
  • Skape bevissthet i forhold til rollen som Røde Korser.
  • Bli kjent med 7 prinsipper som er førende for Røde Kors sin virksomhet.
  • Få forståelse for Røde Kors støtteaktørsrolle og hvordan den kan styrke våre aktiviteter.
  • Få en forståelse for hvordan Genèvekonvensjonene gir Røde Kors et spesielt mandat.
  • Få en forståelse for Internasjonal humanitær rett (IHR).

Tid:  Tre timer

Undervisningsform:  Klasse/gruppe undervisning. Du kan også ta dette kurset elektronisk.

Vurdering og bevis for godkjent kurs.  Kursbevis forutsetter deltakelse på hele kurset:

Påmelding:

Kontakt din lokalforening for informasjon om når de ulike kursene settes opp.