Norsk grunnkurs i førstehjelp

Hensikten med dette kurset er at deltakerne etter endt kurs skal kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.

Målsetting Etter endt kurs skal deltakerne kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller. 

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære grunnleggende førstehjelp.

Kursinnhold Kurset vil utdanne medlemmer i grunnleggende ferdigheter innenfor

  1. Kjeden som redder liv
  2. Medisinsk nødtelefon
  3. Undersøkelse og førstehjelp ved akutt sykdom
  4. Hjerte-/lungeredning til voksne og barn
  5. Fremmedlegemer i luftveiene hos voksne og barn
  6. Førstehjelp ved trafikkulykker og dagliglivets ulykker

Tid 6 timer

Undervisningsform Undervisningen foregår i grupper.

Vurdering og bevis for godkjent kurs Alle som har gjennomført hele kurset vil få kursbevis.

Påmelding:

Kontakt din lokalforening for informasjon om når de ulike kursene settes opp.