Årsmøte Horten Røde Kors

Det holdes igjen Årsmøte i Horten Røde Kors tirsdag 25. november 2020 Kl 18:00.

Årsmøtet vil holdes i festlokalene på Røde Kors-huset Bassengbakken 9, 3189 Horten tirsdag 25. februar 2020 kl. 18:00

Årsmøtepapirer vil kunne finnes her:

https://www.dropbox.com/s/wn1ljynfutn1b8n/Arsmote_Horten_Rode_Kors_2020.pdf?dl=0

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 6. Valg av tre personer til tellekomite’.
 7. Styrets og spesialavdelingenes årsberetninger for 2019.
 8. Reviderte regnskaper for 2019.
 9. Pause – bevertning.
 10. Innkomne forslag – endring av vedtektene.
 11. Utdeling av årsnåler.
 12. Handlingsprogram for 2020 – 2021.
 13. Budsjett for 2020.
 14. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite.
 15. Valg av revisor.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler