Lokalforeningsleder Anita Elgen
E-post: leder@lardalrodekors.no
Tlf: 45 81 99 60

Operativ leder Tom Pedersen
E-post: Operativleder@lardalrodekors.no
Tlf:  45 81 99 62

Administrativ leder Anne Karine Ellefsen Bruun
E-post: admis@lardalrodekors.no
Tlf: 45 81 99 61  

Vakttelefon Hjelpekorps: 98 03 38 49

Leder for RØFF Hanne Karin Grøterud
E-post: roffleder@lardalrodekors.no
Tlf: 46 96 51 51

Leder for RØFF Per-Stian Gravlengen
E-post: nkroffleder@lardalrodekors.no