Hvite biler i Vestfold

Sykehuset i Vestfold tilbyr Røde Kors en ny oppgave. Vi skal transportere ferdigbehandlede pasienter trygt hjem til sin bopel eller til annen avtalt adresse på dagtid og kveldstid.

Aktiviteten startet opp 1. mai 2018 og pasienttransportbilen bemannes av 2 kompetente og motiverte frivillige fra Røde Kors med fokus på humanitet, en sjåfør og en hjelper. Dette er en aktivitet som passer de fleste på tvers av alder og tilhørighet, men med personlig egnethet. Blir du med?

Er du interessert? Klikk her for å lese mer:

Send mail til hvitebiler@vestfoldrk.no, eller ring oss på telefon 984 75 785 eller 901 17 471 for mer informasjon.

Hvite biler 1