Vellykket pilotprosjekt med "Hvite biler" i Vestfold

​I seks uker i sommer har Vestfold Røde Kors bistått Sykehuset i Vestfold med hjemkjøring av ferdigbehandlede pasienter.

Ved innledningen av pilotperioden kommenterte avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold, Torbjørn Lia saken slik: – Vi er veldig godt fornøyde med å ha fått på plass denne avtalen med Vestfold Røde Kors. Det betyr at vi får en ekstraressurs i en periode hvor det erfaringsmessig er høy aktivitet for ambulansene. Ved at Røde Kors bidrar med disse pasienttransportene, frigjør vi ambulanser til akuttmedisinsk beredskap og oppdrag der det er behov for ambulansepersonell.

Det var strenge kriterier for hvilke pasienter som kunne benytte seg av denne transporten. Bilen transporterte ferdigbehandlede pasienter ved SiV som ikke hadde behov for behandling eller overvåkning. Det gjaldt liggende pasienter eller pasienter med behov for assistanse, og som enten skulle kjøres hjem eller til en institusjon.

Hvite biler
Fra venstre: Tom Erik Sætevik fra Røde Kors, ambulansesjef Torbjørn Lia ved SiV og klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen.

Vestfold først ut

Det er Ferno Norden som låner ut bilen, mens Røde Kors stiller med mannskap.

– Vi er stolte over at Vestfold er det første Røde Kors-distriktet som er engasjert i en slik tjeneste. Vi har lange tradisjoner knyttet til ambulansetjenesten i Vestfold, og er glad for at vi kan bidra til en god beredskap i sommer, sier daglig leder for Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen.