Invitasjon til utvidet ledermøte

Hvordan vil du at den nye "normale hverdagen" skal se ut?