Utdanningsplanen i Røde Kors

Alle frivillige og ansatte i Røde Kors må gjennomgå en obligatorisk kurspakke. I tillegg kan Røde Kors tilby en rekke kurs innen flere områder til sine frivillige og tillitsvalgte.

Kunnskap motiverer, gjør deg tryggere - og sikrer kvaliteten i Røde Kors sine aktiviteter. Når politiet kontakter hjelpekorpset ved redningsaksjoner, er det fordi de er trygge på at Røde Kors’ frivillige har kunnskapen som trengs for å gjøre jobben. Slik skal det være også i fremtiden. Røde Kors-skolen sørger for det.

Kurset «Introduksjon til Røde Kors» danner, sammen med grunnkurs i førstehjelp og psykososial førstehjelp, første trinn i all opplæring i organisasjonen. Dette trinnet er obligatorisk for alle frivillige og ansatte. Kursene betales av din lokalforenig og er derfor gratis for deg.

Obligatoriske kurs
Utdanningsplanen viser modulene som gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en frivillig innsats i Røde Kors. For å bli med i besøkstjenesten må man for eksempel først ta alle de obligatoriske kursene, før de aktuelle temakursene i omsorgsmodulen. For tillitsvalgte anbefales kursene i organisasjonsmodulen.

Opplæring er et ansvar for hele Røde Kors. Lokalforeningene har ansvar for at de frivillige tilbys nødvendig opplæring, men opplæringen kan skje lokalt, på distriktsnivå eller sentralt. Vestfold Røde Kors arrangerer en kurshelg hver vår og høst der de 3 obligatorske kursene alltid er med. I tillegg vil det alltid være tilbys diverse temakurs for besøksvenner, visitorer i fengsel, leksehjelpere osv. Flere av våre lokalforeninger tilbyr også kurs og i tillegg er enkelte kurs nå tilgjengelige som e-opplæring.