Vestfold Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps arrangerer kurs på forskjellige nivåer innenfor redning, beredskap, førstehjelp, pedagogikk, ledelse og organisasjon.

Her finner du oversikt over en del av de mest aktuelle kursene for medlemmer av hjelpekorpsene. Les mer:

Under vises informasjon om de kursene som avholdes denne vinteren:

Vinterkurs Region Øst/Mjøs 2017

Røde Kors Hjelpekorps har gleden av å tilby vinterkurs for Region Øst og Region Mjøs på Merket kurssenter på grensen mellom Buskerud og Oppland.

Kursene arrangeres i perioden 9. – 12. februar 2017.

Årets kurs:

  • Lagledelse søk og redning – Vinter (LSOR)
  • Kvalifisert snøskuterkurs
  • Videregående førstehjelp (VFØR)
  • Sminke og markørtjeneste
  • LOUP del 3
  • Kvalifisert søk og redning – Vinter (KSOR)

Regionkursene er en flott måte å øke sin kompetanse på, samtidig som du treffer og trener sammen med medlemmer fra andre hjelpekorps.