Ukeslutt

Vestfold Røde Kors sender jevnlig ut informasjon til sine frivillige og medlemmer. Informasjonen heter "Ukeslutt" og kan leses her: