Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Mangfoldsuka 2013

Mangfoldsuka 2013

Mangfoldsuka 2013 går av stabelen 14.- 20. oktober.

HVA SKJER I MANGFOLDSUKA? KLIKK HER: FORELØPIG OVERSIKT

I Mangfoldsuka ønsker vi å bidra til økt bevisstgjøring om mangfold generelt og integrering av innvandrere spesielt. Mangfold gir muligheter – men i Norge kan vi bli bedre på å gripe disse mulighetene.

I Mangfoldsuka inviteres organisasjoner, bedrifter, næringsliv, kommuner, skole og utdanning til å markere uka ved å trekke fram konkrete aktiviteter og gode eksempler for å vise mulighetene og de positive effektene som ligger i økt mangfold.

Målet er å motivere til mer åpenhet og nytenking i inkluderings- og rekrutteringsarbeidet når det gjelder innvandrere. Inkludering gir bedre livskvalitet for den enkelte, men også økt utnyttelse av ressursene og kompetansen som finnes i samfunnet.

Hvordan kan dere markere Mangfoldsuka?
Uka blir til og formes av alle aktørers bidrag. Samlet blir det en rekke markeringer under paraplyen Mangfoldsuka 2013. Hver enkelt aktør kjenner selv best hva de vil fremheve og hvordan. Finn en måte som passer dere. 

Kanskje dere kan:

-          vise fram et vellykket prosjekt

-          synliggjøre positive effekter av målrettede tiltak

-          intervjue ressurspersoner/rollemodeller

-          sett i gang en kampanje eller lage et arrangement med fokus på mangfold

Vi oppfordrer dere til å:

-          skrive på nettsidene deres hvordan dere markerer Mangfoldsuka

-          bruke logoen til Mangfoldsuka, som kan lastes ned på denne siden

-          poste innlegg på Mangfoldsukas Facebookside (kommer snart!)

-          kontakte lokalmedia for å dekke markeringen deres