Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Kritisk vannmangel i Syria

Matdistribusjon i Syria. (Foto: Syria Røde Halvmåne)

Kritisk vannmangel i Syria

Skrevet av: Mari Aftret Mørtvedt, 22.02.2013

Mangel på vann i Syria fører nå til diaré og hudsykdommer. Det er spesielt krevende i områder med mange internt fordrevne. Røde Kors trapper nå opp innsatsen.

Før konflikten i Syria startet for rundt to år siden hadde 95 prosent av befolkningen tilgang til rent vann. Nå har kun en tredjedel den samme tilgangen, ifølge tall fra FN. 

- Ødelagte pumpestasjoner, mangel på elektrisitet og dårlig vedlikehold er blant årsakene som gjør at mange nå er helt avhengige av hjelp utenfra for å få vann, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge.

Trapper opp innsatsen

Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) har gjennom hele konflikten bidratt til å sikre vann til millioner av mennesker, blant annet gjennom å samarbeide med lokale vannleverandører. I Homs, som er et av de hardest rammede områdene, har ICRC blant annet sørget for en generator som styrker vannforsyningen til 800.000 mennesker.

- I noen områder er vanntilgangen nesten helt fraværende og lokalbefolkningen er avhengige av vann fra tankbiler, som ofte har lav kvalitet. Dette fører til sykdommer og det er spesielt små barn som rammes.

Røde Kors i Norge trapper nå opp innsatsen innenfor vann, sanitær og hygiene. Målet er å styrke kompetansen til Syria Røde Halvmåne, slik at lokale frivillige bedre kan nå ut for å reparere ødelagt infrastruktur og gi hygieneopplæring for å hindre spredning av sykdommer.

- Vi vil ha særlig fokus på de internt fordrevne, for å sikre rent vann til både drikke, matlaging og personlig hygiene. Vi frykter at vanntilgangen vil bli enda dårligere, spesielt i de områdene av Syria som mot sommeren er utsatt for tørke, sier Mollekleiv.

Økt press på frivillige

Samlet sett når Røde Kors-bevegelsen ut til 1,8 millioner mennesker inne i Syria hver måned. Syria Røde Halvmåne har 11.000 frivillige som hver dag hjelper i områder hvor andre ikke slipper til. Presset på de frivillige øker i takt med at konflikten trekker ut.

- Over 80 prosent av de om lag 2,5 millionene som er flyktninger inne i sitt eget land, bor hos andre familier. Det er nok mye av grunnen til at folk overlever, på tross av svært vanskelige forhold, men nå ser vi at også vertsfamiliene sliter med tilgang til mat og vann.

Nær tre millioner mennesker har usikker tilgang til mat i Syria, samtidig som landet ikke makter å produsere nok mat på egenhånd. Mangel på drivstoff og elektrisitet, kombinert med ødelagte fabrikker og befolkningsflukt gjør at produktiviteten ikke holdes oppe. Syrias bruttonasjonalprodukt er redusert med 30 prosent fra 2011 til 2012 og prisen på mat har mange steder steget med over 300 prosent.

- Situasjonen er katastrofal. Dette merker vi også på vårt humanitære nødhjelpsarbeid. Syria Røde Halvmåne ga mat til 2000 mennesker i februar 2012, i april samme år delte vi ut mat til 40.000, i juni var antallet økt til 650.000. Fra august og frem til nå har vi i samarbeid med FNs matvareprogram delt ut mat til 1,5 millioner mennesker hver måned og målet er å øke dette til 2,5 millioner innen april. Svært mange er helt avhengige av vår hjelp for å overleve.

Sykehus satt ut av funksjon

Før krisen hadde Syria et relativt effektivt helsesystem. Dette er nå svært redusert og over halvparten av landets 88 offentlige sykehus er skadet, hvorav 27 er satt helt ut av funksjon, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon.

- I tillegg til at mange sykehus er ødelagt har vi sett flere episoder hvor pasienter har blitt arrestert inne på sykehusene eller ansatte har blitt angrepet. Dette gjør at mange er redde for å oppsøke helsehjelp og de trenger derfor hjelp der de bor, sier Mollekleiv.

ICRC og Syria Røde Halvmåne (SARC) har flere mobile helseklinikker, som behandler folk der de bor. Bare i januar i år behandlet SARC 2.400 mennesker i Damaskus og omegn, samtidig som de opprettholder sin ambulansetjeneste hvor de daglig kjører mer enn 50 turer til og fra sykehus.

- Gjennom Syria Røde Halvmåne trener vi frivillige i førstehjelp og de nøytrale prinsippene til Røde Kors, som er helt sentrale når vi utøver vår hjelp. Alle, uansett part i konflikten, får hjelp fra Røde Kors og det er også derfor vi har tilgang som andre ikke har, avslutter Mollekleiv.