Kors på halsen topp Vis bildetekst
Ekspertpanelet mener det er viktig å huske på at ensomhet kan ha mange former. Livet kan se “picture perfect” ut med vennegjengen på Instagram, men likevel kan mange kjenne seg alene. Fra venstre Ella Fyhn (15) og Hanna Moskaug (16). Foto: Sol Sigurjonsdottir/Røde Kors.

– Det er viktig at alle tør å snakke om ensomhet

Psykisk helse er det største temaet ungdom tar opp med frivillige hos Kors på halsen. Ungdommens ekspertpanel mener det er viktig at flere tør å snakke ut om ensomhet og vanskeligheter i koronatiden.

Koronavennlige godteriposer ligger rundt på bordene som er fulle av post-it lapper i forskjellige farger. Kors på halsens ekspertpanel som består av ungdom, har akkurat hatt workshop om ensomhet, voldstematikk og søvnproblemer. Hvordan snakker man best med ungdom om disse vanskelige temaene? 

Det de kommer frem til blir førende for hvordan de frivillige skal ta imot henvendelser fra barn og unge som tar kontakt med Kors på halsen på chat og telefon og mail.

« Utad kan det virke som man har et godt sosialt liv, men samtidig er det mange som kan kjenne på ensomhet eller føle at man ikke har en tilhørighet»

Ella Fyhn (15)

Ensom i mengden 

– Alle kan føle seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet, og mange kan oppleve ensomhet selv om de er i store vennegjenger. Jeg tror det er viktig at foreldre og andre tør å snakke med barn og ungdom om dette. Utad kan det virke som man har et godt sosialt liv, men samtidig er det mange som kan kjenne på ensomhet eller føle at man ikke har en tilhørighet, sier Ella Fyhn (15).  

– Jeg er dessverre ikke så overrasket over at det er tunge tema som psykisk helse, selvmord og ensomhet som er på topp på statistikken hos Kors på halsen. Derfor er det ekstra viktig å ha en arena hvor vi kan snakke om ting som føles vanskelig, skyter Hanna Moskaug (16) inn.  

Ella og Hanna fra Asker og Oslo er to av deltakerne i Kors på halsens ekspertpanel. Hanna har vært med i ekspertpanelet siden februar, mens Ella har vært med i tre år. Ekspertpanelet består av ungdommer som møtes om lag hver annen måned, for å gi råd til de frivillige hos Kors på halsen som snakker med barn og unge.  

– Jeg har en venninne som var med, og ble veldig inspirert. Jeg synes det er givende å være med i ekspertpanelet. Vi kan løfte fram ungdomsperspektivet, og jeg føler virkelig vi blir sett og hørt, sier Hanna.  

Kors på halsen 1

Mange spørsmål om psykisk helse 

Under koronapandemien har Kors på halsen oppskalert tilbudet slik at enda flere barn og unge kan få snakke om stort og smått med trygge frivillige. I sommer har det vært lenger åpningstid enn tidligere, med helgeåpent og én time lenger åpent på kveldstid frem til 22. Det er også oppskalert med nytt svarsenter i Bergen i tillegg til Oslo, og flere nye frivillige som svarer på spørsmål.  

I høst har det vært mange spørsmål knyttet til skolestart i en spesiell koronatid. I de to ukene før skolestart har frivillige svart på om lag 500 henvendelser, mens i de to ukene etter skolestart har de svart på om lag 800 henvendelser. Det temaet de fleste tar opp med de frivillige, er psykisk helse. Deretter kommer relasjoner, følelser, kropp og helse.  

I lang tid har spørsmål rundt selvmord vært det største undertemaet de unge tar opp med de frivillige, uansett hva som er hovedårsaken til at man har tatt kontakt. Mange snakker også om tristhet og nedstemthet, ensomhet, frykt og redsel.  

Koronaspørsmål

Ekspertpanelet har også snakket mye om hvordan koronatiden har vært for barn og unge.

Kors på halsen 2

– Denne tiden har vært en påkjenning, og mange har nok kjent seg alene. Mange har slitt både sosialt og på skolen, og mange har følt seg ekstremt ensomme i denne tiden, sier Ella. De mener også det er viktig at foreldre tør å vise barna videre til andre arenaer de kan snakke med trygge voksne på, som Kors på halsen hvor ingen dømmer deg.

«Det som er fint med Kors på halsen er at man ikke trenger å se den man snakker med. Det er uforpliktende, og du kan forlate chatten når du vil. Det kan jo ofte være litt vanskelig å snakke med en foresatt, og dette er en god mulighet for barn og ungdom til å åpne seg»

Hanna (15) og Ella (16)

– Ingen dømmer deg hos Kors på halsen  

– Det som er fint med Kors på halsen er at man ikke trenger å se den man snakker med. Det er uforpliktende, og du kan forlate chatten når du vil. Det kan jo ofte være litt vanskelig å snakke med en foresatt, og dette er en god mulighet for barn og ungdom til å åpne seg, sier Hanna og Ella. De mener også det er viktig at voksne normaliserer det å snakke om ensomhet og utenforskap. 

– Det er fint om voksne som har følt på ensomhet snakker åpent om det, og er tydelige på på det er ok å føle på, sier Ella.

Les mer om Kors på halsen