Leksehjelp_1600x640 Vis bildetekst
God hjelper: Anh Thi Le Martinsen (t.h.) har stortrivdes som leksehjelper i to år. Her hjelper hun Abdi Qali Ali med prosentregning. Foto: Eivind Mørch-Thoresen

Eleven ble leksehjelper

I tre år gikk Anh Thi Le Martinsen(27) til Røde Kors for å få hjelp med matematikk og samfunnsøkonomi. Nå er hun selv leksehjelper.

Røde Kors’ lokaler på Grønland i Oslo setter Anh Thi seg ned sammen med eleven Abdi Qali Ali. Abdi er en av nesten 2400 elever bare i Oslo som fikk leksehjelp gjennom Røde Kors i 2018. Over hele landet er det mange tusen unge som ikke får tilstrekkelig med hjelp hjemme, og som er avhengig av leksehjelpen for å mestre skolehverdagen. – Her skal vi finne ut hvor mange prosent av rektangelet som er farget. Hva må man gjøre da? spør Anh Thi. De ser på hverandre. Blikkene forteller om to dypt konsentrerte personer. Abdi foreslår å telle de fargede rutene, men Anh Thi forklarer at det ikke er nok. Sammen tygger de på oppgaven. Så går det opp for Abdi. – Gange med hundre og dele på antall ruter. Ja, selvfølgelig! Det blir 60, sier hun tydelig stolt. Anh Thi sprudler når hun ser at Abdi blir glad for hjelpen. Hver eneste torsdag er det slik. – Det er veldig hyggelige folk her, både leksehjelpere og elever. Man føler at man blir satt pris på. I tillegg får man et avbrekk fra jobb og hverdag, sier Anh Thi. Hun forteller om en elev som alltid kommer på torsdager for å gjøre matte. – Jeg spurte hvorfor hun kommer akkurat den dagen, og da svarte hun: “Fordi du er her!” Det var veldig fint å høre.

«Det er veldig hyggelige folk her, både leksehjelpere og elever. Man føler at man blir satt pris på. I tillegg får man et avbrekk fra jobb og hverdag»

Anh Thi, Leksehjelper

Gir tilbake

Hun får brukt kunnskapen sin til å hjelpe ungdommene med de samme fagene hun en gang fikk hjelp med: matte og samfunnsøkonomi. For da hun gikk på videregående skole, benyttet hun seg av leksehjelpen i tre år. Etter grunnskolen tok hun samfunnsøkonomi på universitetet. Stadig tenkte hun på å bli frivillig i Røde Kors for å hjelpe andre, slik hun hadde fått hjelp tidligere. – Så gjorde jeg det da jeg skrev masteroppgaven. Det var en stressende tid, men det var veldig fint å gjøre noe annet. Nå har jeg vært her i to år. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle være her så lenge, men sånn har det blitt, sier hun og smiler. Et av målene til Røde Kors leksehjelpen er å bidra til at elevene kan velge den utdannelsen og yrkesveien de ønsker. Anh Thi jobber til daglig som kundekonsulent i en bank, og det er naturlig å tenke at leksehjelpen har bidratt til å forme veien for 27-åringen. – Ja, det tror jeg. Jeg forstod i hvert fall samfunnsøkonomi mye bedre. Røde Kors har vært en indirekte årsak til at jeg ikke ga opp faget, sier hun.

Forbedring

Abdi har vært på leksehjelpen i drøye to år. Hun er innom flere ganger i uka, og er veldig fornøyd med tilbudet. – Selvfølgelig. Det er veldig mye bra med leksehjelpen. Det er et hyggelig miljø her, og mange flinke frivillige. På skolen er det mange elever på få lærere, mens her har de god tid til å hjelpe oss. Hun har merket en stor forbedring i flere fag på de to årene. Når hun har fullført utdannelsen sin, ønsker også hun å hjelpe andre. – Jeg vil hjelpe mennesker, for eksempel eldre, eller tolke for somaliere. Og kanskje jeg kan bli en leksehjelper en dag, sier hun.

Leksehjelp

  • 170 åpningsdager
  • Tilbud i store deler av
    landet
  • Lokale forskjeller i
    aldersgrenser og
    åpningstider

Ønsker du å bli leksehjelper eller trenger hjelp til lekser? Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors.