Gi plass til ungdommen

Røde Kors Ungdom tok plass foran Stortinget for å markere at ungdom trenger flere gratis sosiale arenaer.

– Jeg er redd for hva som skjer med ungdom når de isolerer seg. At de kun lever gjennom sosiale medier eller ikke har noen å sosialisere eller utfolde sine tanker og interesser med. Vi lever i en tid hvor vi stadig snakker om press og stress blant unge. Møteplasser for ungdom er viktig for å hindre ensomhet og utenforskap og skape arenaer for lavterskeltilbud utover organiserte aktiviteter, sier Mawra Mahmood, leder i Røde Kors Ungdom.

Sammen med landsrådet i Røde Kors Ungdom har Mawra vært med på å lansere en kampanje om å lovfeste møteplasser for ungdom i alle landets kommuner. Kampanjen skal vare i to år og vil bli markert med arrangementer rundt i landet.

Mange unge sliter

Nye tall viser hvor viktig kampanjen er. 19 prosent av ungdomselevene er plaget av ensomhet, og én av fire jenter i videregående skole har et høyt nivå av depressive symptomer.

Økt press på skolen, endringer i ungdoms forhold til kropp og utseende, og endringer i relasjonen til skole og utdanning er noen av svarene forskningen gir oss på hvorfor unge sliter. Svake relasjoner til foreldre, skole og venner gjør deg ekstra utsatt. Unge med svake relasjoner har også lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter, deltagelse i idrettslag og regelmessig trening.

Må investere i de unge

– Vi skal få politikerne til å handle etter det de sier og gjøre mer for ungdom. Det er ikke bare fire vegger og et tak over hodet ungdommer trenger. Det er et sted på unges premisser hvor de kan dyrke interessene sine, finne fellesskap og identitet uansett hvilken bakgrunn de har og hvilken bil foreldrene kjører. Det holder ikke å åpne en slitt gymsal en kveld i uka, vi må investere i skikkelige lokaler som inspirerer. Det handler om å ville investere i unge, sier Mawra.

Røde Kors Ungdom på sykkel
Røde Kors Ungdom tråkker i gang kampanjen om å lovfeste møteplasser for ungdom i alle landets kommuner. Kampanjen skal vare i to år og vil bli markert med arrangementer flere steder i landet. Foto: Yosef Ihdego

Nedgang i møteplasser for ungdom

Kun halvparten av ungdommene på ungdomsskolen er fornøyd med treffsteder for unge der de bor. Av elever på videregående er det enda færre – 36 prosent er fornøyd.

Tallene sier noe om hvor stort behovet for møteplasser er. Likevel går trenden motsatt vei. Antall kommunale fritidsklubber har gått ned med 12 prosent fra 2009 til 2017. Derfor inntok Røde Kors Ungdom i slutten av april Løvebakken foran Stortinget for å vise både politikere og andre at de trenger et sted å være.

Røde Kors Ungdom foran Stortinget
Leder i Røde Kors Ungdom Mawra Mahmood og Jan Magne Helgesen tok plass foran Stortinget sammen med flere ungdomspolitikere. Foto: Yosef Ihdego

– Lanseringen gikk over all forventning. Det var fantastisk å se så mange engasjere seg i dette. Ungdomspolitikerne som deltok i paneldebatten, var alle enige i at det er behov for sosiale arenaer for ungdom. Uenigheten ligger i om det skal lovfestes eller ikke, så der har vi en innsats å gjøre, sier Mawra.

Les mer om Røde Kors Ungdom.