Rekruttert til vold

– Gatemeglingskurset har gitt meg selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner og tro på at jeg kan oppnå noe i livet, sier Estiban (19). Etter at han ble med på Røde Kors’ gatemeglingsprosjekt i

Rekruttert til vold

– Som ungdom ble jeg rekruttert av en voldelig gjeng i nabolaget mitt. Mange blir rekruttert til slike gjenger, og det kan føles tryggere å være med enn å stå utenfor, sier Estiban. Han forteller om en hverdag preget av trusler og vold. Flere i gjengen var inn og ut av fengsel og brukte narkotika

– Gjengmedlemmene hadde til og med seg våpen på skolen, noe som gjorde at barna i området aldri fikk pause fra volden.

For Estiban var vold og gjengkriminalitet en naturlig del av hverdagen – helt til han fikk tilbud om å være med på gatemeglingskurset til Røde Kors. Nå har han lært at det finnes en framtid uten vold og konflikt.

Flyktet til gettoen

I Colombia har mange måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av den voldelige konflikten som har pågått i 50 år. Kampene mellom geriljagrupper og militæret har ødelagt hjemmene til tusenvis av familier, og i dag er 4-5 millioner mennesker internt fordrevet. Svært mange havner i gettoer der de bor tett og trangt sammen med andre internt fordrevne, mange er fattige og sterkt traumatiserte av vold og overgrep.

Også for Estibans familie var gettoen eneste alternativ da de måtte flykte. Gettoområdene preges av kriminalitet, vold og konflikt, og for barn som vokser opp med dette som en del av hverdagen, senkes terskelen for selv å ty til vold. Estiban er et godt et eksempel på hvor bra det likevel kan gå når de riktige ressursene er tilstede.


– Gatemeglingskurset har gitt meg selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner og tro på at jeg kan oppnå noe i livet, sier Estiban (19). Etter at han ble med på Røde Kors’ gatemeglingsprosjekt i Cali i Colombia, har han brutt med den voldelige gjengen han var med i.

Ny start med Røde Kors

Røde Kors startet gatemeglingsprosjektet i Estibans nabolag i Cali etter at det ble kjent at svært mange ungdommer ble rekruttert inn i kriminelle gjenger nettopp her. For Estiban ble Røde Kors redningen. Nå er også flere av skolekameratene hans med i prosjektet.

– Jeg er så glad for at jeg ble med på gatemeglingskurset! Jeg har fått nytt perspektiv på livet, mer selvtillit og større tro på meg selv, på at jeg kan få til noe i livet. Og jeg har ikke lenger lyst til å være med i de kriminelle gjengene, forteller han.

Gjennom gatemeglingskurset lærer ungdommene å håndtere hverdagen på andre og bedre måter enn med vold, konflikt og kriminalitet.

– Jeg har lært å holde meg unna konflikter, og jeg har lært å bruke lederegenskapene mine til noe positivt. Jeg vet at mange kan få det bedre hvis enda flere lærer gatemegling. Derfor har jeg valgt å bli gatemeglingsinstruktør for Røde Kors, forteller han stolt.