Åtte norske byer får aktivitetshus for ungdom

Gode møteplasser for ungdom er viktigere enn noen gang, mener Røde Kors og IKEA. Nå lanseres aktivitetshus i åtte norske byer.

- Vi lever i et prestasjonssamfunn. Ungdom opplever mer press enn noen gang. Våre aktivitetshus gir ungdom et sted de ikke trenger å prestere – bare være. Slik kan flere ungdommer oppleve mestring, bli inkludert og sett, sier president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Dette er Røde Kors sin første nasjonale satsing på sosiale samlingssteder for ungdom. Nå vil ungdom få mulighet til å få leksehjelp, gatemegling, arbeidstrening og et sted å bruke seg selv.

«Internett gjør det lett å være sammen uten å være sammen. Å ha gode lavterskel-arenaer hvor ungdom kan treffes, er viktigere nå enn noen gang»

- Sven Mollekleiv, President i Røde Kors

Aktivitetshus under utvikling

Røde Kors etablerer nå aktivitetshus for ungdom i åtte norske byer. For å gjennomføre dette har Røde Kors inngått et strategisk, langsiktig samarbeid med IKEA.
 
- Vi er veldig glade for å ha inngått samarbeid med en så solid organisasjon som Røde Kors og jeg er sikker på at vi har mye å tilføre hverandre, sier Clare Rodgers, landssjef for IKEA Norge.

- Hos IKEA er vi overbevist om at langsiktig arbeid er nøkkelen til endring. I tillegg mener vi at barn og unge er de viktigste menneskene i verden. Derfor har vi nå forpliktet oss til å hjelpe Røde Kors i å etablere aktivitetshus for ungdom over hele Norge.

I tillegg til økonomisk støtte, skal IKEA bidra med kompetanse og kunnskap for å sikre at aktivitetshusene setter brukernes behov i sentrum.

Stort behov for møteplasser

Ungdata-rapporten 2016 viser tendenser til at ungdom bruker mer tid hjemme, og i mindre grad er sammen med venner på uformelle arenaer. Den digitale fritiden vinner oftere over det fysiske samværet.

- Internett gjør det lett å være sammen uten å være sammen, men å ha gode lavterskel-arenaer hvor ungdom kan treffes, er viktigere nå enn noen gang. Vi er svært takknemlige for å ha med IKEA, sier Mollekleiv.

Også Norgesgruppens eier, Joh. Johannson, støtter prosjektet.

- Med millioner av besøkende hvert år har IKEA en unik innsikt i folks behov, vaner og ønsker, sier Jøril Korperud Johnsen, interiørdesignsjef for IKEA Norge.

- Denne kunnskapen blir sentral i planleggingen av aktivitetshusene. Vi vet at innredning er avgjørende for hvordan mennesker opplever et rom og i dette prosjektet skal vi velge løsninger som bidrar til å skape de gode møteplassene ungdom trenger.

Nye aktivitetshus

  • Høsten 2016 setter Røde Kors i gang en større satsing på aktivitetshus for unge i flere store byer i Norge.
  • Prosjektet er støttet økonomisk fra Joh. Johannson og IKEA
  • Byene som i første omgang skal starte opp aktivitetshus er Bergen, Oslo, Ålesund, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen, Sandvika og Trondheim.
  • Noen av husene vil åpne allerede i høst, mens andre vil åpne over nyttår
  • Ungdom vil få tilbud om et attraktivt sted å være, i et hus fylt med spennende aktiviteter
  • Her skal ungdom få et pusterom, og få utvikle seg og være sammen med andre på egne premisser, med støtte fra trygge voksne.
  • Fellesskap, nettverk og kompetanse er viktige stikkord for aktivitetshusene