Flom rammer flere hundre tusen i Nord-Korea

Den humanitære situasjonen i landet er svært alvorlig og ødeleggelsene er omfattende.

Nordkoreanske myndigheter har bekreftet at over hundre mennesker har omkommet, mens nærmere 400 er meldt savnet.

600.000 mennesker er rammet av flommen. 70.000 har mistet hjemmene sine, og har derfor måttet søke ly andre steder. Enkelte av de flomrammede områdene er foreløpig ikke kartlagt på grunn av ødelagte veier.

Minst 140.000 mennesker har nå behov for humanitær bistand.

Falt 300 mm på to dager

Flommen ble forårsaket av et kraftig regnvær. 300 mm nedbør falt i løpet av to dager i provinsen Nord-Hamgyong. Flomvannet kom svært raskt i mange områder, og ødeleggelsene er svært omfattende.

Vannsystemene er ødelagt i flere av de flomrammede områdene.

Nord-Korea Røde Kors, Det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC), FN-organisasjoner og andre internasjonale NGOer har evaluert de flomrammede områdene. Organisasjonene konkluderer med at det er akutt behov for husly, rent vann, mat og helsetjenester.

En nordkoreansk kvinne ved sitt sammenraste hus. Om lag 140.000 flomrammede trenger nå humanitær bistand. Foto: IFRC

Over tusen frivillige deltar

Mer enn ett tusen frivillige fra Nord-Korea Røde Kors arbeider nå i de flomrammede områdene for å bistå lokalbefolkningen. 

Hjelpemannskapene driver med søk og redning, førstehjelp og utdeling av nødhjelpsmateriell til de flomrammede. Dette er nødhjelpsmateriell som allerede er forhåndslagret i provinsen Sør-Hamgyong og i hovedstaden Pyongyang.

Nødhjelpsmateriellet dekker behovet for 20.000 mennesker og innholder presenninger, kjøkkenutstyr, vannkanner og vannrensetabletter og hygieneartikler.

Nødhjelpsfond finansierer hjelpen

Myndighetenes varslingssystemer gjorde at mer enn 50.000 mennesker ble evakuert før flomvannet rammet.

Det er nå fare for utbrudd av vannbårne sykdommer, samtidig som høsten med lavere temperaturer nærmer seg.

IFRC har benyttet seg av sitt eget nødhjelpsfond, støttet av Norges Røde Kors, for å finansiere den pågående nødhjelpsoperasjonen.

Slik ser mange nabolag nå ut i de nordvestlige delene av Nord-Korea. Om lag 24.000 hus ble totalskadd i flommen. Foto: IFRC