En mann iført en vest med Røde Kors-komiteens logo står foran en gruppe geriljasoldater i jungelen, og deler ut trykte brosjyrer om krigens regler

Hver tiende nordmann godtar tortur

Hver tiende nordmann godtar tortur og utsulting av sivilbefolkning i krig. Ny undersøkelse viser en økende likegyldighet for bruk av tortur i krig og konflikt.

- At så mange mennesker mener torturer et akseptabelt virkemiddel i krig og konflikt er oppsiktsvekkende og alvorlig, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

Røde Kors mener norske og internasjonale myndigheter må ta krigens regler på alvor.

Nordmenn er mer tolerante for bruk av tortur enn befolkningen i Jemen, men er mer kritiske enn i mange andre land, viser en stor internasjonal undersøkelse av holdninger i krig og konflikter (last ned PDF), gjort av den Den Internasjonale Røde Kors- komiteen (ICRC) og Norges Røde Kors.

- Ligger et ansvar på myndighetene

På spørsmål om en stridende som er tatt til fange kan tortureres for å få tak i viktig militær informasjon, svarer 12% av nordmenn ja. 66% mener det ikke er greit.

Last ned: Hele spørreundersøkelsen «People on War» (.ppt)

- Det ligger et betydelig ansvar på både norske og internasjonale myndigheter til å være tydelig på at enhver form for tortur er forbudt i krig og i fredstid.

Tallene varierer. Blant befolkningen i land som er rammet av krig svarer ingen i Jemen ja og 15% i Colombia, mens det i USA er så mange som 46%. Høyeste score har Nigeria med hele 70%.

Aksept for å ramme uskyldige

På spørsmål om det er akseptert å frata sivilbefolkningen mat, vann og medisiner for å svekke fienden, svarer 10% av de spurte i Norge at det bare er en del av krigen. 77% svarer at det er galt.

Av de spurte i landene med fast sete i FNs Sikkerhetsråd og Sveits, mener 26% at det bare er en del av krigen, og 66% galt. Av de som er rammet av krig og konflikt svarer 84% at det er galt.

- Det er forferdelig og urovekkende at såpass mange mener at å sulte ut befolkningen er del av strategien. Det ligger et betydelig ansvar på de krigførende partene å slippe inn hjelp til sivilbefolkningen. Tallene viser også en klar forskjell på de landene som er berørt av krig og de som ikke er, sier Apeland.

Fakta: «People on War»-undersøkelsen

  • Over 17 000 deltok i undersøkelsen fra juni til september, og er foretatt i ti land som er rammet av krig, i tillegg til de fem faste statene i FNs Sikkerhetsråd (P5) samt Sveits.
  • Norges Røde Kors har samtidig stilt de samme spørsmålene i Norge.

Forholdene i Aleppo har vært svært tøffe over lang tid. I Syria regner ICRC med at 4,5 millioner bor i områder som er vanskelig tilgjengelig eller under beleiring av stridende parter. I Øst-Aleppo alene befinner det seg 250.000 mennesker med lite tilgang til vann, mat og medisiner.

- Det vi ser i Aleppo akkurat nå er grove overgrep på sivilbefolkningen, og svært alvorlig for de som rammes. Å sulte ut sivile er kynisk og klare brudd på internasjonal humanitær rett.

Til tross for de deprimerende funnene i undersøkelsen, ser Apeland likevel lyspunkter.

Genevekonvensjonene fungerer

Internasjonal humanitær rett er grunnlaget for ICRC sitt arbeid i 80 land, og sikrer tilgang til rammede sivile med livsviktig nødhjelp. Over 50 ganger i år har Røde Kors overbevist de stridende partene i Syria om å la våpnene hvile slik at nødhjelp kan slippe inn, mens over 200 konvoier har krysset frontlinjene med nødhjelp i 2016.

- Denne undersøkelsen er en tankevekker, og viser at befolkningen i land som er i konflikt er mer positive til krigens regler enn de som ikke er i konflikt. De opplever at hjelpen kommer frem, og at krigens regler fungerer. Det er ikke noe vi i Norge ser på samme måte. Vi ser ofte det som ikke fungerer, sier Apeland.