En norsk lege ikledd turkise operasjonsklær står sammen med en lokal sørsudansk frivillig i rød vest, over et operasjonsbord med en pasient liggende klar for behandling

Hvordan ser det humanitære året 2017 ut?

Røde Kors har satt sammen en liste over syv topprioriterte land og områder i 2017.

Fellestrekket for disse er enorme humanitære behov og langvarige konflikter, som ikke ser ut til å løse seg med det første.

Generelt sett ser Røde Kors at Sahel, med et fokus på Lake Chad, Afrikas horn inkludert Yemen, Syria/Irak og Afghanistan/nord-vest Pakistan fremstår som de regionene med de største humanitære utfordringer i dag og i årene fremover.

2017 ser pessimistisk ut for befolkningen i flere regioner og land, og det er flere andre kontekster som også kunne vært inkludert i oversikten under. De kontekstene som er inkludert i denne oversikten er valgt ut basert på Røde Kors' egne humanitære analyser, samt analyser gjort av andre aktører, både FN institusjoner, verdensbanken og andre [1].

 

1: Irak

Antall innbyggere: 36 millioner

Konflikt:

Regjeringsstyrker forsøker å vinne tilbake IS-kontrollerte områder flere steder i landet. Har drevet svært mange mennesker på flukt fra sine hjem.

Behov:

 • 10 millioner mennesker avhengige av nødhjelp
 • 3,1 millioner internt fordrevet

Hvordan ser 2017 ut?

Det store behovet for hjelp kommer til å fortsette i 2017, i takt med at det er ventet at enda flere mennesker blir drevet fra sine hjem. Behovene vil være størst innenfor sektorene helse, beskyttelse og vann- og sanitær.

Hva gjør Røde Kors:

Grunnet konflikten har Irak Røde Halvmåne utvidet førstehjelpskapasiteten som brukes for å bistå internt fordrevne i landet, samt de som flykter fra Irak og til Syria. I tillegg, bidrar Røde Kors med grunnleggende helsehjelp, førstehjelp, psykososial støtte, utdeling av mat, å sikre vannforsyning til en befolkning hvor mange har mistet alt de har.

Les mer om Røde Kors arbeid i Irak

 

2: Syria

Antall innbyggere: 18 millioner

Konflikt:

Regjeringsstyrker har siden 2011 kjempet mot forskjellige opprørsgrupper. Harde kamper har drevet millioner på flukt, både internt og ut av landet.

Behov:

 • 13,5 millioner avhengige av nødhjelp
 • 6,6 millioner internt fordrevet

Hvordan ser 2017 ut?

I 2017 kommer borgerkrigen til å føre til et enda større behov for nødhjelp. Røde Kors er spesielt bekymret for de over 5 millioner menneskene som bor i beleirede områder og områder som er vanskelige å nå. Antallet mennesker i disse områdene har økt med over 1 million det siste året. Røde Kors frykter at økt politisering av humanitær hjelp og tilgang til beleirede områder vil opprettholdes eller forverres i 2017. Behovene vil være størst innenfor sektorene beskyttelse, helse og matsikkerhet.

Hva gjør Røde Kors:

I Syria handler nødhjelpsinnsatsen om å redde liv. Grunnleggende helsehjelp, førstehjelp, utdeling av mat, sikre vannforsyning til en befolkning hvor mange har mistet alt de har.

Les mer om Røde Kors arbeid i Syria

 

3: Jemen

Antall innbyggere: 27,4 millioner

Konflikt:

Politisk ustabilitet og maktvakuum etter at president Saleh gikk av i november 2011. En internasjonal koalisjon med Saudi-Arabia i spissen kjemper for å ta tilbake kontrollen over landet fra forskjellige opprørsgrupper, størst blant dem Houthi-bevegelsen. Konflikten har ført til enorme humanitære behov i det som allerede var Midtøstens fattigste land.

Behov:

 • 18,8 millioner avhengige av nødhjelp
 • 3,3 millioner internt fordrevne

Hvordan ser 2017 ut?

Lite tyder på forbedring av situasjonen i 2017. Røde Kors bekymrer seg spesielt for matsikkerhet og det dårlige helsetilbudet. Hele 14,8 millioner mennesker mangler i dag tilgang til enkle helsetjenester, samtidig som at FN advarer mot sultkatastrofe.

Hva gjør Røde Kors:

Konflikten gjør at livreddende hjelp må prioriteres - førstehjelp og frakte skadde mennesker til sykehus, samt distribuere nødhjelp og psykososial støtte til traumatiserte mennesker - særlig barn.

Les mer om Røde Kors arbeid i Jemen

 

4: Afghanistan

Antall innbyggere: 33 millioner

Konflikt:

Regjeringsstyrker kjemper hovedsakelig mot Taliban, som nå er på sitt sterkeste siden 2001. Samtidig har mer enn 600.000 afghanske flyktninger det siste året vendt tilbake til Afghanistan fra blant annet nabolandene Pakistan og Iran, mange til urolige deler av landet.

Behov:

 • 8,1 millioner avhengige av nødhjelp
 • 1,6 millioner internt fordrevne

Hvordan ser 2017 ut?

Det er grunn til å være pessimistisk, også i 2017. Antallet afghanske flyktninger som vender tilbake er ventet å øke betraktelig, det samme er antallet mennesker på flukt i eget land. Antallet drepte og skadet som følge av konflikt har økt hvert år siden 2009. Det er ingen grunn til å tro at tallet vil gå ned. Behovene vil være størst innenfor sektorene nødly, beskyttelse og matsikkerhet.

Hva gjør Røde Kors:

Røde Kors gir medisinsk støtte til to regionsykehus, ett i nord og ett i sør. Videre gis det teknisk og økonomisk støtte til 47 lokale klinikker, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne. Ved behov mottar også andre sykehus medisiner og medisinsk utstyr. Det gis også støtte til drift av syv fysiske rehabiliteringssentra. Mat og andre nødvendighetsartikler distribueres til internt fordreven befolkning. For å sikre utsatte befolkningsgrupper et minimum av inntekt driver Røde Kors prosjekter innen jordbruk og husdyrhold.

Les mer om Røde Kors arbeid i Afghanistan

 

5: Somalia

Antall innbyggere: 11 millioner

Konflikt:

I over 20 år har borgerkrig og mangel på sentralmakt ført til stor nød blant befolkningen. Samtidig gjør ekstremvær livet enda mer utfordrende for innbyggerne. Den planlagte stengningen av flyktningleiren Dadaab i Kenya har i år sendt flere titalls tusen tilbake til utrygge områder av Somalia.

Behov:

 • 5 millioner avhengige av nødhjelp
 • 1,1 millioner internt fordrevne

Hvordan ser 2017 ut?

Et stort antall somaliske flyktninger er ventet å vende tilbake til Somalia når flyktningleiren Dadaab i Kenya stenges til neste år, mange til utrygge områder av landet. Røde Kors frykter også at tørke i 2017 vil føre til utfordringer for matsikkerheten. Tilgang til grunnleggende helsetjenester og generell tilgang til å kunne drive humanitært arbeid i konfliktrammede områder vil fortsette å være en utfordring også i 2017.

Hva gjør Røde Kors:

Røde Kors gir helsehjelp gjennom drift av over 100 helsestasjoner i de tre regionene i landet, med spesielt fokus på barn og mødre. Mange mottar såkorn og redskap til å dyrke jorda for å kunne ernære seg mens andre, i mer utsatte områder i sør, mottar direkte matstøtte. Røde Kors gir også mer spesialisert helsehjelp gjennom kirurgiske operasjoner på sykehuset i Mogadishu og produksjon og tilpassing av proteser på tre rehabiliterings sentre, til mange av de som er rammet av volden og konsekvensene av konflikten i landet.

Les mer om Røde Kors arbeid i Somalia

 

6: Sør-Sudan

Antall innbyggere: 13 millioner

Konflikt:

Politisk uro og maktkamp mellom toppolitikerne Salva Kiir og Riek Machar har sendt titusener på flukt.

Behov:

 • 6,1 millioner avhengige av nødhjelp
 • 1,7 millioner internt fordrevne

Hvordan ser 2017 ut?

Det er sannsynlig at de humanitære behovene øker i 2017. Mange mennesker risikerer feilernæring og sykdom, på grunn av manglende helsetilbud og den verste avlingen siden landets selvstendighet. Samtidig vil et stadig økende konfliktnivå få alvorlige konsekvenser for den allerede belastede sivilbefolkningen i Sør-Sudan. Sikkerhets- og logistiske utfordringer gjør det vanskelig for humanitære organisasjoner å bistå lokalsamfunn.

Hva gjør Røde Kors:

Røde Kors deler ut matrasjoner til utsatte grupper av mennesker og reparerer brønner og vanninstallasjoner i områder hvor tilgang er vanskelig for andre organisasjoner. Vi deler ut såkorn og jordbruksutstyr samt fiskeutstyr for å gi mennesker en økt mulighet til å klare seg gjennom vanskelige perioder. Sykehus og klinikker får forsyninger inkludert medisiner for å kunne behandle syke og skadde og Røde Kors jobber for å øke beskyttelse av pasienter, sykehus/klinikker og helsepersonell mot vold og konflikt og dens konsekvenser.

Les mer om Røde Kors arbeid i Sør-Sudan

 

7: Lake Chad – Nigeria, Kamerun, Tsjad, Niger

Antall innbyggere: 20 millioner (i områder berørt av Boko Haram)

Konflikt:

Med opprinnelse i Nigeria, sprer terrorgruppen Boko Haram frykt i landene rundt Tsjadsjøen. Vold, usikkerhet og fordrivelse har de siste årene fratatt tusener deres levebrød og drevet titusener på flukt.

Behov:

 • 9,2 millioner avhengige av nødhjelp – i Boko Haram-kontrollerte områder (området rundt Tsjadsjøen).
 • 2,6 millioner internt fordrevne

Hvordan ser 2017 ut?

2017 bringer med seg stor usikkerhet på tilgangen til helsetjenester, mat og trygt drikkevann for befolkningen i de fire landene. Hovedutfordringen for Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner, er først og fremst tilgang til å drive humanitært arbeid i disse områdene, som er svært farlige å oppholde seg i.

Hva gjør Røde Kors:

Røde Kors deler ut 6 måneders matrasjoner til utsatte familier, hovedsakelig internt fordrevne og flyktninger. Samtidig bistås også landsbyene og områdene som er blitt tilholdssted for mennesker på flukt med ekstra forsyninger av jordbruks materiell og såkorn i et forsøk på å styrke deres økonomiske situasjon og forebygge konflikt mellom lokalbefolkning og flyktninger/migranter. Røde Kors gir også ekstra materiell til sykehus og helse klinikker i området for at de skal kunne gi helsehjelp til alle inkludert mennesker på flukt.

Les mer om Røde Kors (ICRCs) arbeid i Lake Chad-regionen