Kritisk for sivile i Aleppo

Den intense krigføringen i Aleppo truer innbyggernes mulighet til å overleve, frykter Røde Kors. – Livsviktige behov vil bli umulig å dekke hvis ikke krigføringen trappes ned, advarer Sven Mollekleiv.

Livsviktige behov vil bli umulig å dekke for hele Aleppo hvis krigføringen ikke trappes ned, frykter Røde Kors.

– Dette er en av de verste urbane konfliktene i moderne tid, og partene må komme opp med en løsning som gjør at humanitær hjelp kan komme inn, er Røde Kors sin president Sven Mollekleivs klare budskap.

Lagrene med mat minsker dramatisk dag for dag. Hovedveiene er blokkert på  grunn av kamphandlingene og forsyninger kommer ikke inn i byen.

Står klare med forsyninger

Foreløpig får Syrisk Røde Halvmåne delt ut mat og dekket humanitære behov i Vest-Aleppo, men sikkerhetssituasjonen er veldig vanskelig. I Øst-Aleppo kommer forsyningene ikke inn, og her lever innbyggerne i en uholdbar situasjon. Røde Halvmåne står klare med forsyninger til over 55.000 familier, og kan eskalere innsatsen dersom forsyninger kommer inn.

På en uke har hundrevis av mennesker blitt drept, og enda flere har blitt skadet i Aleppo. Ingen er trygge noe sted. Granatilden er konstant, hus, skoler og sykehus angripes. Innbyggerne lever i konstant frykt. Barn er traumatiserte. I fire år har innbyggerne i Aleppo levd i en brutal krig, og det blir bare verre for dem.

Situasjonen er kritisk på alle viktige områder for innbyggerne:

  • Hele byen har mistet mesteparten av tilgangen på vann og elektrisitet, spesielt etter at de to pumpestasjonene som forsyner byen nå er satt ut av drift. Bruk av andre vannkilder øker faren for sykdommer og smitte.

  • Tilgang til helsehjelp er svært utfordrende med intens bombing av sykehus og andre helsetilbud, som gjør at de færreste får hjelp.

  • Mattilgangen er blitt dramatisk forverret de siste dagene, og krigføringen blokkerer tilførselen av mat, brensel og andre helt nødvendige varer. Selv ikke private hjem spares for bombene, og kontinuerlig bombing gjennom hele døgnet gjør det umulig for innbyggerne å sove.

Krever daglig krigspause

- Røde Kors krever at det må være krigspause hver dag slik at det blir mulig å hjelpe sivilbefolkningen. Humanitære organisasjoner må få anledning til å gjøre sitt arbeid og redde mennesker i Øst-Aleppo og andre deler av byen, sier Mollekleiv.

- Nå må sikkerhetsrådet kreve at kamphandlingene tar slutt og den humanitære innsatsen kan slippe til i Øst Aleppo så innbyggerne får dekket de grunnleggende behovene de har krav på., sier Mollekleiv. Dette er ikke tiden for å gi seg. Arbeidet på bakken må fortsette. FNs humanitære arbeidsgruppe i Syria må fortsette arbeidet for en pause i kampene for å få dekket basisbehovene til befolkningen og endelig for fred.

Hver dag sørger Røde Kors i Aleppo for måltider til 49.000 mennesker som er internt fordrevet og som ikke får flyktet fra byen. 10.000 brødrasjoner fordeles i tillegg i ulike områder. 70.000 får drikkevann gjennom vanntanker på biler. 33 vanntanker er også plassert ut i 14 områder for internt fordrevne i byen for å hjelpe om lag 5.800 personer.