Kulde fører til dødsfall i Europa

Den ekstreme vinterkulden i Europa fører til dødsfall og svært utfordrende humanitære forhold.

- I Ukraina og Hviterussland ser vi noen av de mest utfordrende forholdene. Rapporter fra ulike medier viser at flere titalls personer har omkommet denne måneden i Øst - Europa som følge av kulden, forteller Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Ekstrem kulde og snø har i de siste ukene preget Sør og Øst Europa, inkludert Hellas og Tyrkia. Noen steder på Balkan har det vært så kaldt som 30 minusgrader.

Hviterussland og Ukraina utsatt

I Ukraina og Hviterussland er forholdene for asylsøkere, hjemløse og internt fordrevne svært krevende. I Ukraina har det blitt rapportert flest dødsfall, ulike medier har rapportert om mellom 18 og 37 døde i løpet av den siste måneden.

- Røde Kors har sendt ut ni nødhjelpsteam i Ukraina. Til de mest utsatte områdene har vi også sendt team som gir psykososiale støtte. I tillegg har vi etablert oppvarmede telt hvor vi deler ut mat og varme klær, forteller Apeland.

Mange steder er veier og vannledninger ødelagte og i noen områder mangler de strøm. I Hviterussland har Røde Kors satt opp oppvarmede telt hvor det blir utdelt mat og varme klær til 10.000 mennesker.

Foto Røde Kors frivillige hjelper flyktninger som sover på gaten i Hellas
Kulden rammer spesielt de som ikke har husly. Dette bildet er fra Hellas, januar 2017. Foto: Røde Kors

Hellas ikke forberedt

I Hellas er fortsatt 62.000 mennesker strandet, og de opplever nå ekstreme utfordringer i vinterkulden. På fastlandet i Hellas befinner 33.600 migranter seg. Mange har vært der i over åtte måneder.

Røde Kors har lenge jobbet for å bedre forholdene i flyktningleirene i Hellas.

- Vi har lenge vært bekymret for bosituasjonen til migrantene. Røde Kors i lang tid hatt dialog med greske myndigheter og vi har bedt om at bosituasjonen for de oppholder seg i flyktningleirene må forbedres, sier Apeland.

- Migrantene må flyttes fra telt til alternative boplasser som tåler kulde. Konsekvensen av at for lite har blitt gjort på dette området ser vi nå, ved at det er ekstremt krevende forhold i flyktningleirene, legger han til.

Røde Kors har i hele høst delt ut vinterpakker med klær og kontanter til migranter for å forberede vinteren. Varme klær, mat, helsehjelp, psykososial førstehjelp, vann og sanitær forbedringer er noe av det Røde Kors bidrar med i 11 ulike leirer i Hellas.


Mediehenvendelser: Røde Kors pressevakt: +47 948 72 999