Nordmenn er dårlig forberedt

Røde Kors slår alarm i ny rapport: For mange nordmenn er for dårlig forberedt på kriser.

- Nordmenn har for høye forventninger til myndighetene i krisesituasjoner, sier president i Røde Kors Sven Mollekleiv.

- Det kan gå lang tid før hjelpen kommer frem, og folk må derfor selv være i stand til å ta vare på seg selv og andre når ulykken inntreffer.

Frykt for å gjøre feil hindrer livreddende førstehjelp

I en fersk undersøkelse utført av TNS Gallup for Røde Kors, svarer 91 prosent at de vet hva de skal gjøre dersom noen faller om på gaten og trenger førstehjelp.

Den største feilen man kan gjøre, er å ikke gjøre noen ting

Sven Mollekleiv, president i Røde Kors

Samtidig viser tallene at nesten seks av ti (57 prosent) har utdaterte førstehjelpskunnskaper. Resultatet bekymrer Røde Kors-presidenten, som peker på at det ofte er vanlige folk som kommer først til et ulykkessted og er først ute med å kunne gi livreddende hjelp.

- Undersøkelsen viser at det er store kunnskapshull i befolkningen som i verste fall gjør at liv kan gå tapt. Førstehjelp er ferskvare som må vedlikeholdes og redder liv, sier Mollekleiv.

Han viser til en undersøkelse fra 2015 som viser at så mange som 76 prosent vil avstå fra å gi hjelp i frykt for å gjøre feil.

– Den største feilen man kan gjøre er å ikke gjøre noen ting, og det er aldri feil å ringe 1-1-3, sier han.

Fra nasjonal til personlig beredskap

Røde Kors har de to siste årene satt fokus på nasjonale og kommunale myndigheters beredskap, men retter denne gangen søkelyset på befolkningens personlige beredskap i rapporten Sammen kan vi redde flere liv. På samme måte som Fjellvettreglene ber folk om å planlegge før de legger ut på tur, mener Røde Kors at den enkelte innbygger må ta mer ansvar selv.

- Personlig beredskap handler om å anerkjenne at ulykker og kriser også kan ramme oss selv og de rundt oss. Dersom vi er godt forberedt er sjansen større for at vi og de vi har rundt oss klarer seg når noe brått skjer. Der har vi alle et ansvar, sier Mollekleiv.

Mer ekstremvær kan gi trøbbel

Økt forekomst av ekstremvær gir høyere risiko for skader på natur og infrastruktur og konsekvenser som langvarig strømbrudd og isolasjon. På spørsmål om alternative oppvarmingskilder, svarte 28 prosent at de ikke hadde annet enn strøm hjemme.

Etter flommen i Odda brukte Odda Røde Kors Hjelpekorps båt for å lete etter personlige eiendeler som har blitt skylt ut i sjøen sammen med vrakgods. (Foto: Oddgeir Øystese/NRK)

– Ekstremværet Dagmar viste at folk ble helt eller delvis isolert fra hjelp. Da er det viktig å ha nok mat og vann til seg selv og familien i et par dager, og alltid sørge for at man har medisinene sine og andre nødvendige artikler, sier han.

Hovedfunn fra TNS Gallups sin undersøkelse

1000 personer har svart på oppdrag fra Røde Kors.
• 91 prosent svarer de vet hva de skal gjøre dersom noen faller om på gaten og trenger førstehjelp. Samtidig oppgir 57 prosent at de ikke har vært på førstehjelpskurs siste to år

• 76 prosent vil ikke gripe inn i en situasjon i frykt for å gjøre feil
• 79 prosent har ikke hatt brannøvelse hjemme siste fem år
• 28 prosent har ikke annen oppvarmingskilde enn strøm hjemme
• Ingen av de spurte i undersøkelsen svarer at de vil benytte seg av myndighetenes informasjonskanal www.kriseinfo.no ved en katastrofe

Røde Kors sine anbefalinger til befolkningen:

• Ta et førstehjelpskurs
• Forbered deg på at en krise kan ramme deg. Ha oppvarmingsalternativer til strøm, alltid ha noen liter vann, ha lommelykt og batterier på fast sted. DSB anbefaler følgende reservelager; tørrmat, radio med batterier, lommelykt, staerinlys, fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr, kokeapparat på gass eller rødsprit
• Gjennomfør brannøvelse hjemme. Sjekk rømningsvei, slokkeutsyr, varsling og røykvarsler
• Ha førstehjelpsutstyr hjemme, i bilen og i sekken
• Benytt fjellvettreglene når du ferdes i fjellet
• Registrer deg som blodgiver på www.giblod.no
• Last ned Røde Kors sin førstehjelpsapp til mobil og nettbrett (iOS eller Android)
• 1-1-0 (brann) 1-1-2 (politi) og 1-1-3 (ambulanse) er nødnumre alle må kunne
• Følg myndighetenes vaksineråd og beskytt deg mot sykdommer både i Norge og på reise
• Sjekk www.varsom.no for oppdaterte varsler om skred og flom og www.sikkerhverdag.no for tips til forebygging i hjemmet

Røde Kors anbefaling til myndighetene

• Skolene må følge opp læreplanens krav om at alle barn skal få undervisning i grunnleggende førstehjelpsferdigheter
• Lærere og andre som underviser i førstehjelp må sikres jevnlige kurs i å yte og undervise i førstehjelp
• Sikre at nybakte foreldre tilbys kurs i førstehjelp for spedbarn og små barn gjennom fastlege eller helsestasjon
• Etablere program for livslang læring i førstehjelp gjennom ulike faser i livet
• Invitere partene i arbeidslivet til dugnad for å sikre at alle gjennomfører kurs
• Promotere www.kriseinfo.no i større grad
• Prioritere opplysningsarbeid som sikrer kunnskap om personlig beredskap; som DSB sin www.sikkerhverdag.no og Fjellvettreglene
• Prioritere flere lokale øvelser med aktører på tvers i redningstjeneste

Last ned hele rapporten: Beredskapsrapport 2016 - Sammen kan vi redde flere liv