Regjeringen glemmer norskopplæringen

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett med flere viktige tiltak etter flyktningsituasjonen i fjor.

Det er positivt at regjeringen bevilger nye midler til bosetting, og kommunenes integreringsarbeid. Samtidig opprettholder regjeringen de store kuttene i norskopplæringen.

- Norsk språk er nøkkelen til integrering og det mest grunnleggende. Antall norsktimer på mottak er kuttet fra 600 til 175 timer på få år. Dersom regjeringen mener alvor med integrering må en større satsning på norskopplæring på plass, sier Tørris Jæger generalsekretær (konst.) i Røde Kors.

Antall norsktimer må økes

Røde Kors har norsktrening på 111 ulike steder i Norge og opplever stor pågang og kø til aktivitetene. For å lykkes med et nødvendig løft i språkopplæringen må statens timeantall for norskopplæring på mottak økes.

Røde Kors mener statsbudsjettet ikke svarer på de behovene for norskopplæring som vi ser i Norge. Dette vil på sikt skape store integreringsutfordringer.

Positivt at ventetiden reduseres

Røde Kors er glad for at regjeringen viderefører økt støtte til behandling av asylsøknader og samtidig øker støtten til bosetting i kommunene. Dette reduserer ventetiden på mottak for mange.

- Regjeringens mange gode satsninger på integrering hjelper lite dersom vi ikke samtidig sikrer at alle lærer norsk. Derfor må Stortinget nå doble antall norsktimer på mottak til 350. Samtidig ber Røde Kors Stortinget om å sikre at kommuner og frivilligheten har mulighet til å søke på midler til norsktrening, sier Jæger.

 

Les mer om Røde Kors sitt arbeid med norsktrening