Regjeringen må snu om atomvåpenforhandlinger

Røde Kors appellerer til den norske regjering om å stille seg bak FN-forhandlinger for en atomvåpenfri verden.

På vegne av verdens 190 Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger ber presidentene i Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger (IFRC) om at alle stater støtter initiativet som nå er tatt i FN for å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.

«For første gang på 70 år kan et forbud mot atomvåpen bli en realitet. Nå må verdens ledere vise lederskap.»

Sven Mollekleiv, president i Røde Kors

Røde Kors i Norge vil nå på det sterkeste oppfordre den norske regjeringen om å lytte til Røde Kors sin appell og respektere stortingsflertallets syn om at «kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen trenger at flere land påtar seg en aktiv pådriverrolle. Norge bør være blant disse.»

- For første gang på 70 år kan et forbud mot atomvåpen bli en realitet. Nå må verdens ledere vise lederskap. Jeg appellerer til den norske regjering om å aktivt støtte initiativet til forhandlinger om et forbud, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Regjeringens uttalte politikk rundt kjernevåpen står i sterk kontrast til både stortingsflertallet og Røde Kors sin oppfordring når regjeringen sier at; «forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen nå uten deltagelse av de stater som har kjernevåpen vil ikke medføre nedrustning, men føre til økt polarisering og gjøre reell fremgang på dette området enda vanskeligere.»

- I en utrygg verden hvor risikoen for at et atomvåpen vil bli sprengt gjennom et uhell eller i en konflikt er større enn noensinne, må regjeringen lytte til Stortingets vilje. Dessverre er sannsynligheten stor for at vi ikke får flere muligheter før det er for sent, avslutter Mollekleiv.