Regjeringen sikrer den frivillige beredskapen

Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet mener regjeringens forslag til fordeling er et avgjørende grep for å være godt nok forberedt for fremtidens beredskapsutfordringer.

- Regjeringens stortingsmelding om norsk spillpolitikk inneholder flere positive grep for å hindre at flere blir avhengige av spill, og et forslag til fremtidig fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping som sikrer at den frivillige beredskapen er rustet for fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Regjeringen foreslår at beredskapsorganisasjonene beholder en fast årlig prosentandel av spilleoverskuddet for at Norge fortsatt skal kunne ha frivillige som trygger og trår til i lokalsamfunnet når uhellet er ute.

- Dette er den beste julegaven regjeringen kunne gi oss og sikrer forutsigbarhet for å være godt nok forberedt for fremtidens beredskapsutfordringer, sier Rikke Lind generalsekretær i Redningsselskapet.

Erfaringer fra de siste årene gir en indikasjon på utfordringer vi som samfunn kan forvente å møte i tiden fremover.

Lokalsamfunn vil settes på prøve

- Flyktningsituasjonen i 2015 viste at det over hele landet var et stort behov for frivillige som kunne bidra til helsesjekk, kost og losji eller enkle tolketjenester for flyktningene. Samtidig ser vi at en endret turisme gir et langt større behov for beredskap ved populære turistmål, sier Per Nergaard fungerende generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Også en økt forekomst av ekstremvær vil sette lokalsamfunn på prøve i årene som kommer. Aldri har de frivillige beredskapsorganisasjonene registrert flere redningsoppdrag enn i 2016. Regjeringen har i meldingen tatt inn over seg at vi må forberede oss på mer ekstremvær og uvær som vi vet kommer og at det mange steder er trente frivillige som står for den første avgjørende hjelpen.

- Vi får mer nedbør og flom, flere ras og skred og mer ekstremvær som krever at alle gode krefter er med for å være rustet for fremtidens utfordringer. Regjeringens forslag til fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping viderefører avgjørende støtte til dette arbeidet, sier Apeland.

Behov for streng spillpolitikk

Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Røde Kors støtter i hovedsak meldingens forslag til grep om norsk spillpolitikk, men ønsker å understreke viktigheten av en streng spillpolitikk med mange virkemidler som sikrer at det gjøres ansvarlig. Økningen i reklame fra ulovlige utenlandske spillselskaper må møtes med sanksjoner og kontroll.

- Vi støtter den norske ansvarlige spillemodellen og skal bidra aktivt til å bygge legitimitet og sikre at overskuddet kommer formålene til gode uten at det fører til sosiale utfordringer, sier Rikke Lind.

- Det norske spillmonopolet ble opprettet for å bekjempe spillavhengighet og de sosiale utfordringene som følge av spill og gambling. Slik er det fortsatt. Og slik bør det fortsette å være. Dette forslaget gir også flere frivillige organisasjoner viktig og ansvarlig støtte. Vi håper nå et samlet Storting kan slutte seg til disse forslagene og det nye forslaget til fordeling av tippenøkkelen, slik at vi som frivillige organisasjoner nå kan få forutsigbarhet i tiden fremover, sier Nergaard.

- Norsk Tipping er et velfungerende spleiselag og vi er glad for at det også fremover vil stilles strenge krav til ansvarlighet. Regjeringen foreslår flere grep for å møte ulovlige utenlandske spillaktører som medfører økt spillavhengighet. Røde Kors vil be Stortinget å innføre konkrete tiltak som sikrer bedre håndheving av forbudet mot slik reklame, avslutter Apeland.