Rekordmange oppdrag for Røde Kors

Aldri har Røde Kors registrert flere redningsoppdrag enn så langt i 2016, med over 1500 utrykninger, mot 984 i hele 2015.

Mange kommuner henger derimot etter i beredskapen selv om behovene øker. Bare en av tre kommuner har inngått samarbeidsavtaler om å få bedre beredskap.

- Turistbølgen setter frivilligheten på prøve flere steder. Samarbeidet om beredskap må økes for å unngå at liv går tapt, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Merkes over hele landet

Den store økningen merkes veldig godt for Røde Kors over hele landet, og flere distrikter rapporterer om økte utfordringer, deriblant ved Trolltunga som for to år siden hadde fire hendelser, mens det nå i 2016 er registrert 40 aksjoner. Totalt har de frivillige vært involvert i 70 aksjoner i Odda. Også Romsdalseggen, Besseggen og flere destinasjoner i Nordland har en økning.

- Nå er det viktig at kommune, reiselivsaktører og redningstjenesten går sammen om å møte behovene den økte turismen vil gi på kort og lang sikt. Det er helt nødvendig å trappe opp arbeidet med forebygging for å redusere antall hendelser, sier Mollekleiv.

- Vi trenger en prinsipiell diskusjon om arbeidsfordelingen fremover for å være i stand til å gi turistene gode og trygge opplevelser i norsk natur. Og vi må alle bidra, sier Mollekleiv.

Ønsker mer lokalt samarbeid

Røde Kors er til stede i 400 lokalforeninger i 19 distrikter. Totalt har organisasjonen 50 000 frivillige.

Presidenten mener det er på tide at flere norske kommuner inviterer frivillige til samarbeid lokalt. Kun 145 av 428 kommuner og lokalstyret på Svalbard har skriftlige beredskapsavtaler med sitt lokale Røde Kors.

- Vi vil få flere turister som besøker oss i årene som kommer, samtidig som det meldes om økt ekstremvær. Dette vil i enda større grad sette beredskapen på prøve, og kommunene må få fortgang i arbeidet med å kartlegge de frivillige beredskapsressurser og ikke minst flere øvelser med beredskapsorganisasjonene.

- Aksjonene på Trolltunga, ekstremværet Dagmar, flommen i Aurland samt brannen i Lærdal, viser hvor nødvendig det er å ha nok tilgjengelige hender når vi må trykke på den store knappen. Ulykker kan ramme hvor som helst, og da er det viktig at vi er godt forberedt, sier Mollekleiv.

Etterlyser konkrete løsninger

NRK Brennpunkt satte tidligere i uken søkelyset på situasjonen i Odda. Mollekleiv ber om konkrete tiltak for å løse utfordringene.

- Nå må både offentlige og private aktører gå sammen og tenke nytt. Ikke alt kan løses med penger, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Mediehenvendelser:
Røde Kors’ pressevakt: +47 94 87 29 99