Bernt Apeland er ny generalsekretær i Røde Kors

Landsstyret i Røde Kors har ansatt Bernt Apeland som ny generalsekretær i Røde Kors.

- I Bernt har vi fått en leder som kjenner vårt unike mandat, våre prinsipper og som evner å bygge lokal kapasitet i lokalforeninger i Norge, så vel som i nasjonalforeninger internasjonalt. Vi har fått en generalsekretær som kan verne om internasjonal humanitær rett og som forstår hvordan menneskerettigheter, flyktningkonvensjoner og ikke minst barnekonvensjonen utfordres i verden i dag, sier Mollekleiv.  

«Verden trenger Røde Kors. Mer nå enn på lenge. Millioner av mennesker er blitt ofre for et økende antall konflikter. Farlig flukt er for mange eneste utvei og de trenger vår hjelp og støtte, hele veien fra Aleppo til Arendal»

Bernt G. Apeland, ny generalsekretær i Røde Kors

Bernt G. Apeland (51) har en svært lang og bred bakgrunn fra Røde Kors og er i dag generalsekretær i UNICEF Norge, noe han har vært siden 2011. Før det var han kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors. Han har tidligere hatt en rekke oppdrag for Røde Kors internasjonalt, blant annet i Indonesia etter Tsunamien, i Irak i forbindelse med den andre Gulf-krigen og ved Røde Kors sin FN-delegasjon i New York.  
 
- Med de store humanitære utfordringene vi står overfor har jeg fått en av de mest spennende og utfordrende jobbene i Norge, sier Bernt Apeland.   

- Verden trenger Røde Kors. Mer nå enn på lenge. Millioner av mennesker er blitt ofre for et økende antall konflikter.  Farlig flukt er for mange eneste utvei og de trenger vår hjelp og støtte, hele veien fra Aleppo til Arendal. Konsekvensene av klimaendringene rammer her hjemme og ikke minst de fattigste i andre deler av verden. Forskjellene mellom fattig og rik øker og utenforskapet vokser. Stilt overfor alle disse utfordringene er innsatsen til Røde Kors sine frivillige helt avgjørende. Både hjemme og ute.  Derfor er jeg både glad og ydmyk for at jeg nå skal få være med på å prege utviklingen i Norges største og viktigste frivillige humanitære organisasjon, sier Apeland.
 
Apeland vil begynne i jobben i Røde Kors 1. november. Han overtar etter Åsne Havnelid som går til jobben som administrerende direktør i Norsk tipping.