Røde Kors: Gledelig og viktig fredspris

Røde Kors gratulerer Colombias president Juan Manuel Santos med Nobels fredspris 2016.

- Nå må vi fortsette med å jobbe for fred, for å unngå at flere blir ofre for konflikten i Colombia, sier konstituert generalsekretær i Norges Røde Kors Tørris Jæger.
 
- Vi håper at denne fredsprisen vil kunne hjelpe den viktige fredsprosessen i Colombia videre, sier Jæger.
 
Fredsavtalen i Colombia fikk nei i en folkeavstemning tidligere denne uken.
 
- Folket sa ikke nei til fred. Nå er det viktig at vi får til en fredsavtale, slik at vi kan få en slutt på de humanitære lidelsene i landet, sier Jæger.
 
Konflikten i Colombia har pågått i mer enn 50 år, og har ført til omfattende humanitære lidelser. Krigen har kostet over 220.000 mennesker livet og det er i dag opp mot seks millioner internt fordrevne i Colombia.
 
- Flere steder har det vært en økning i voldshandlinger gjennomført både av aktører som ikke formelt er en del av fredsavtalen og av kriminelle gjenger, sier Jæger.
 
Helsetilbudet er mange steder fraværende og mange fattige mennesker har verken tilgang eller råd til helsetjenester. Mangel på tilgang til rent vann, væpnet vold og seksualisert vold rammer i tillegg de mest sårbare.
 
Som den eneste aktøren i Colombia har Røde Kors tillit hos alle parter og tilgang til alle deler av landet. Denne tilliten er bygget opp gjennom flere år gjennom dialog med alle grupperinger og upartisk humanitær assistanse.
 
- Det er viktig at Røde Kors og andre aktører opprettholder sitt humanitære arbeid i Colombia. Denne fredsprisen er en oppmuntring til alle som arbeider for fred i landet, avslutter Jæger.
 
 
Mediehenvendelser:
Røde Kors pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99 
www.rodekors.no