Røde Kors: Solberg sår tvil om Norges ansvar for krigsforbrytelser

Røde Kors mener Norge har et ansvar for at norsktrenede militser ikke bryter folkeretten. Forsvaret og ledende politikere viser for liten kunnskap om regler som gjelder i krig.

- Norge skal reagere på brudd på folkeretten som utenlandske styrker vi trener begår, sier Mads Harlem, leder for folkerettseksjonen i Røde Kors.

I Irak er norske styrker med på å trene opp peshmergaen. Samtidig er norske fremmedkrigere også med og støtter peshmergaen i denne kompliserte konflikten, slik NRK Brennpunkt viste i går kveld.

– Begår peshmergaen krigsforbrytelser, har både den enkelte soldat og den norske stat et ansvar for å reagere på dette, sier jurist og folkerettsekspert Harlem.

Norge må reagere

At Norge skal reagere dersom vi får rapporter om folkerettsbrudd kan det ikke være tvil om, understreker Harlem. Han reagerer sterkt på uttalelsene fra både statsminister Erna Solberg og den tidligere sjefen for de norske styrkene i Nord-Irak, som han mener sår tvil om Norges ansvar i disse situasjonene.

– Får norske myndigheter eller soldater rapporter om at parter vi støtter begår krigsforbrytelser, skal det reageres. I siste instans må Norge trekke seg ut av samarbeidet med peshmergaen. Hvis vi unnlater å reagere på opplysninger om krigsforbrytelser, bryter Norge sine folkerettslige forpliktelser og den enkelte soldat som ikke rapporter om slik forbrytelser kan pådra seg et strafferettslig ansvar, fastslår Harlem.

Ikke ansvar for andres handlinger

NRK Brennpunkt viste tirsdag hvordan norske styrker og norske fremmedkrigere støtter peshmergaen i Irak. I dokumentaren uttalte en norsk offiser at de ikke har noe ansvar i forhold til de handlingene peshmergaen står for, men at de norske styrkene driver opplæring i krigens folkerett.

- Dette er alvorlig, og en slik uttalelse kan ikke stå uimotsagt. Dette er overhodet ikke i henhold til de internasjonale forpliktelsene Norge har. Norge har et ansvar når det gjelder de styrkene norske soldater trener, sier Harlem.

Les mer om regler i krig

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99