Et oppslagsark med bilde av en familie. Teksten ber alle som har opplysninger om familien om å ta kontakt

Stadig flere enslige mindreårige meldes savnet

Etter den store flyktningstrømmen i 2015 har Røde Kors i Norge hatt en stor økning av enslige mindreårige asylsøkere som er meldt savnet.

30. august er den internasjonale dagen for savnede hvor vi minnes de som blir borte, og hvor vi også setter fokus på alle som mister kontakt med sine kjære på grunn krig, konflikt, katastrofer og migrasjon.
 
- Dagen for savnede er en viktig dag for alle som savner sine kjære. I fjor opplevde vi dessverre en stor økning av spesielt enslige mindreårige asylsøkere, sier Brita Liholm Johannessen, seniorrådgiver i Oppsporingsteamet til Røde Kors i Norge.

«Barn på flukt kan lett bli ofre for menneskehandel og utnytting»

Brita Liholm Johannessen, Røde Kors' Oppsporingsteam

Barn forsvinner

En naturlig konsekvens av konflikt og katastrofer er at mennesker kommer bort fra sine familier og venner i kaoset som oppstår. Omtrent 200 flere enslige mindreårige ble i fjor meldt savnet til Røde Kors sammenlignet med året før.
 
- Barn blir lett borte under kaotiske og urolige situasjoner, og enslige mindreårige spesielt sårbare. Barn på flukt kan lett bli ofre for menneskehandel og utnytting av ulik karakter, forteller Brita.
 
Mange blir meldt savnet av familie som er  i Norge, men det er også mange som bor i utlandet som melder at de savner noen de tror er i Norge.
 
- Det er en stor påkjenning for familier å ikke vite hvor det har blitt av sine kjære, legger Brita til.

Oppsporing – et Røde Kors-mandat

Genève-konvensjonen har gitt Røde Kors et mandat til å ta et humanitært initiativ når mennesker blir ofre for krig, konflikt og katastrofer. Dette betyr også at familie og venner har rett til å vite hva som er skjedd med sine kjære.
 
- Våre prinsipper om nøytralitet og upartiskhet kan gi oss tilgang til fengsler og interneringsleirer gjennom avtaler med myndigheter. For mange er Røde Kors den eneste muligheten til å få bistand til å spore opp familien sin, forteller Brita.
 
Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som forsvant under andre konflikter, blant annet under konflikten på Balkan og helt tilbake til før og under andre verdenskrig.