Varsle om kritikkverdige forhold

Ekstern varslingsordning av ulovlige eller kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Røde Kors er en humanitær organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, misligheter og misbruk.

Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Røde Kors' regelverk.

Røde Kors oppfordrer publikum til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd. Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot dem som rapporterer mistanker om illegale forhold eller uetiske atferd.

Det er viktig at slike forhold avdekkes raskt og at organisasjonen har kanaler og rutiner for varsling.

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym. Men det vil gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.

Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt.

Du kan varsle pr. telefon, e-mail eller post:

Telefon:  05003  – be om kontakt med internrevisjonen

E-mail:
  hotline@redcross.no

Post:

Norges Røde Kors
Att.: EKI - «KONFIDENSIELT»
Postboks 1 Grønland
0133 Oslo

Donasjon- og e-post-svindel

Hvis du har mistanker om eller bekymringer angående falske appeller/e-mail om donasjon mottatt fra Røde Kors, vennligst ta kontakt med internrevisjonen på: EKI@redcross.no

Dersom du skulle motta falsk e-mail som ser ut til å komme fra Røde Kors eller andre humanitære organisasjoner, vennligst slett disse e-postene og unngå å besvare dem. Hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt med internrevisjonen.

Lenker og dokumenter

Retningslinjer ekstern varsling. Korsveien

Årsrapporter finner du her.