Varsle om kritikkverdige forhold

Røde Kors er en humanitær organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, misbruk, mobbing og trakassering.

Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Røde Kors' regelverk.

Røde Kors oppfordrer alle til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd.

Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot dem som rapporterer slike mistanker.

Det er viktig at ulovlige eller uetiske forhold avdekkes raskt. Røde Kors har egne kanaler og rutiner for varsling av slike forhold.

Slik varsler du

Du kan varsle pr. telefon, e-mail eller post:

Telefon:  +47- 22 05 40 00  – be om kontakt med internrevisjonen.
E-mail:
  hotline@redcross.no

Post:

Norges Røde Kors
Att.: EKI - «KONFIDENSIELT»
Postboks 1 Grønland
0133 Oslo

Donasjon- og e-post-svindel

Hvis du har mistanker om eller bekymringer angående falske appeller/e-mail om donasjon mottatt fra Røde Kors, vennligst ta kontakt med internrevisjonen på: EKI@redcross.no

Dersom du skulle motta falsk e-mail som ser ut til å komme fra Røde Kors eller andre humanitære organisasjoner, vennligst slett disse e-postene og unngå å besvare dem. Hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt med internrevisjonen.

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym.

Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt.

Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.

Relaterte lenker og dokumenter