Ressurssystemer for frivillige

Kurskatalog, e-læringsportal, ressurssystemet og intranett.

Frivillige får tilgang til Røde Kors sitt intranett Korsveien når man har gjennomført obligatorisk opplæring:

Logg på Korsveien

Ressurssystemer for nye og eksisterende frivillige:

Kurskatalogen finner du her

Ressursystemet finner du her

E-læringsportalen finner du her

Det kreves brukernavn og passord. Følg anvisningene på og for de enkelte sidene. Hvis du ikke har brukt E-læringsportalen tidligere må du registrere deg for å få tilgang.

Har du spørsmål om tilgang til Røde Kors ressurssystemer? Ta kontakt med din lokalforening.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke: