Tidslinje som viser gangen i frivilligløpet i Røde Kors

Kurs og kompetanse

Røde Kors kurser alle frivillige for å sikre at våre frivillige er trygge og har den nødvendig kompetanse til å utføre aktiviteten.

Som frivillig får du innføring i Røde Kors' historie og verdier, i tillegg til opplæring i din aktivitet. Noen aktiviteter stiller strengere krav til den frivillige. For eksempel må alle som skal jobbe med barn og unge levere forenklet politiattest. Frivillige som jobber i fengsel eller med tidligere innsatte må ha plettfri vandelsattest. Årsaken til at vi ber om dette er for å ivareta våre deltakeres sikkerhet.

Det er 2 kategorier som alle må gjennom før de blir aktive frivillige:

  1. Innføring i Røde kors. Kurset gir deg en grundig innføring i Røde Kors virksomhet, arbeid og historie.
    Obligatorisk
  2. I samråd med Røde Kors koordinator og fagansvarlig velges kursene/opplæring du må ha før du blir aktiv Røde Kors frivillig.
    Obligatorisk

Kursoversikt

Kurs og aktiviteter vil variere mellom hver enkelt lokalforening. Du bør derfor kontakte din lokalforening for mer informasjon om hvilke aktiviteter de faktisk har og tilbyr og kursene du må/kan ta.

Registrerte og aktive frivillige får informasjon om kurs, kursdato og sted gjennom sin lokalforening der du er registrert.

Noen aktiviteter er svært lokale og vises derfor heller ikke utlistingen under Bli frivillig fanen . Der vises kun de nasjonale aktivitetene. Noen kurs gis kun av distriktskontoret. Kontakt lokalforeningen.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


    For at du skal kunne melde deg på kurs må du først være registrert som frivillig. Du får da et relasjonsnummer du kan bruke for å logge deg på kurs og ressurssystemet.

    Meld deg på som frivillig her!