Styret i Asker Røde kors 2017

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret i Asker Røde kors

Verv Navn
Leder  Robert Grønvold
Nestleder  Gerd A. Refvik
Styremedlem  Morten Staude
Styremedlem  Kay Arne Sørensen
Styremedlem  Thor Wessel Kleppan
Styremedlem  Dag Teistung 
Styremedlem  Espen Acklam Solberg
Varamedlem  Ingebjørg Wiborg