Aurskog-Høland Røde Kors

Aurskog - Høland Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Aurveien 74, 1930 AURSKOG
Telefon
95871148
Leder
Jon-Harald Bråthen
Nestleder
Anja Verheul Bergerseter

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Aurskog-Høland

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

Besøksvenn

Besøksvenn med hund