Aurskog-Høland Røde Kors

Aurskog - Høland Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Aurveien 74, 1930 AURSKOG
Telefon
95871148
Leder
Jon-Harald Bråthen
Nestleder
Anja Verheul Bergerseter

Årsmøte avholdes tirsdag 28. februar 2017 kl 18.00 i kantina på Rådhuset på Bjørkelangen.  

 

Agenda

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap 2016 og budsjett 2017
  • Valg     

Papirer til årsmøte publiseres her så snart de er klare og vil også være tilgjengelig på årsmøtet.

Agenda (PDF)

Årsberetning 2016 (PDF) 

Valgkomiteens innstilling (PDF)

 Regnskap 2016

Budsjett 2017

 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Aurskog-Høland

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

Besøksvenn

Besøksvenn med hund