Nå åpnes det kafé i første etasje i Røde Kors-huset, driftet av frivillige og åpen for alle.
Røde Kors-skolen tilbyr alle frivillige opplæring, for at de skal bli trygge i sine roller og i møte med medmennesker.
Bærum Røde Kors er en lokalforening i Akershus stiftet 10.09.1909. Vi har ca. 2.600 medlemmer, hvorav ca. 270 frivillige innenfor Hjelpekorpset, Beredskap, Omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom.
Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.
På sørøstsiden av Kolsås ligger KIF-hytta som drives av Bærum Røde Kors. KIF-hytta er et meget populær turistmål og er tilgjengelig for utleie.