Innkalling til årsmøte 28. februar

Vi har gleden av å invitere deg til Årsmøte i Bærum Røde Kors den 28. februar kl. 18:00 på Løkkegården.

Påmelding: sendes til oyvind.johnsen@redcross.no, innen 21.02.2017.

Stemmerett: Det er våre betalende medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet, men alle kan delta. Ditt medlemskap må være gyldig for å få stemmerett. Om du trenger å undersøke gyldig medlemskap kan du få informasjon ved å ringe 05003. Om du ikke har gyldig medlemskap kan det bestilles her.

Forhåndsmeldte saker: Saker ønsket behandles av Årsmøtet må være oversendt til oyvind.johnsen@redcross.no innen 05.02.2017.

Saksdokumenter: Saksdokumenter offentliggjøres på nett og i utskrift som kan fås i vår resepsjon, fra den 14.02.2017.

Bevertning: Til Årsmøtet vil vi ha enkel servering.

Melde kandidatur: ønsker du å stille til valg i lokalforeningsstyret? Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Grete Branum, på grete@branum.no.

Lover for Bærum Røde Kors finner du her.

Dagsorden:

 1. Godkjennelse av innkalling til Årsmøtet
 2. Godkjennelse av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer
 4. Oppnevne to personer som referenter
 5. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 6. Oppnevne to personer til tellekorps
 7. Årsberetning 2016
 8. Årsregnskap 2016
 9. Budsjett 2017
 10. Handlingsplan 2017
 11. Valg av Lokalforeningsstyre
 12. Valg av revisor
 13. Valg av valgkomite