Innkalling til årsmøte 28. februar

Vi har gleden av å invitere deg til Årsmøte i Bærum Røde Kors den 28. februar kl. 18:00 på Løkkegården.

Til Årsmøtet kommer også kommunikasjons- og markedsdirektør i Norges Røde Kors, Øistein Mjærum, for å fortelle hva de innsamlede midlene fra fjorårets TV-aksjon skal benyttes til.

Påmelding: sendes til oyvind.johnsen@redcross.no, innen 21.02.2017.

Stemmerett: Det er våre betalende medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet, men alle kan delta. Ditt medlemskap må være gyldig for å få stemmerett. Om du trenger å undersøke gyldig medlemskap kan du få informasjon ved å ringe 05003. Om du ikke har gyldig medlemskap kan det bestilles her.

Forhåndsmeldte saker: Saker ønsket behandles av Årsmøtet må være oversendt til oyvind.johnsen@redcross.no innen 05.02.2017.

Saksdokumenter: Saksdokumenter offentliggjøres på nett og i utskrift som kan fås i vår resepsjon, fra den 14.02.2017.

Bevertning: Til Årsmøtet vil vi ha enkel servering.

Melde kandidatur: ønsker du å stille til valg i lokalforeningsstyret? Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Grete Branum, på grete@branum.no.

Lover for Bærum Røde Kors finner du her.

Dokumenter:

Dagsorden Årsmøtet

Årsrapport 2016

Regnskap 2016

Handlingsplan 2017

Budsjett 2017

Forslag til lovendring

Lover for Bærum Røde Kors