Innkalling til årsmøte for omsorgsrådet 7. februar

Omsorgsrådet inviterer alle sine frivillige til årsmøte 7.2.2017 kl. 18.00 i festsalen ved Røde Kors-Huset i Sandvika.

Innkalling finner du her.

Vi åpner med foredraget: 'Hva brukes pengene fra TV-aksjonen til'

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av møteleder
  4. Oppnevne 2 referenter
  5. Oppnevne 2 personer til å underskrive protokoll
  6. Oppnevne 2 personer til tellekorps
  7. Årsberetning 2016
  8. Handlingsprogram 2017
  9. Valg på leder og nestleder til Migrasjonsrådet.

Benkeforslag er mulig.

Merk at kun medlemmer kan stemme ved valget. Hvis du ikke er medlem, har du mulighet til å melde deg inn i forkant av møtet.