Kafé Muligheten har åpnet

Fullt hus på åpning.

Etter mange hundre dugnadstimer så har nå Bærum Røde Kors åpnet 'Kafé Muligheten' i første etasje ved Røde Kors- huset i Sandvika. Det blir stadig tydeligere at frivillig innsats gir mulighet for deltagelse, sosialisering og inkludering.Leder for Bærum Røde Kors, Ole Jørgen Krohn-Nydal, understreker at kafeen skal være et tilbud for alle. Det skal tilbys varm lunsjrett, god kaffe og smoothies til en lav og overkommelig pris. Det er en kafé tuftet på frivillighet med engasjerte frivillige som driver kafeen. Målsetningen er at kafeen skal øke menneskers livskvalitet, sier Krohn-Nydal.

Kristin Nilsen, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, fikk æren av å klippe åpningssnoren og roste arbeidet til de frivillige og Bærum Røde Kors. Kafeen samsvarer godt med de visjoner vi har for Bærumssamfunnet og jeg ser for meg at her vil det være rom for alle som kommer, sier Nilsen.

Cathrine Selmer, som har vært prosjektleder for kafeen, forteller at den skal bidra til en trygg arena for norsktrening, arbeidstrening og ikke minst være et sted for å bygge sosiale nettverk.

- Kafeen er åpen hver onsdag mellom kl. 11 og 14, men vi håper i fremtiden å utvide åpningstiden til andre dager. Kafeen hadde ikke vært mulig uten hjelp fra ExtraStiftelsen og Bærum kommune som har gitt bidrag til prosjektet, og vi er veldig takknemlig for støtten, sier Selmer.

Kafé Muligheten retter seg i hovedsak mot personer med minoritetsbakgrunn, men også andre som opplever utfordringer i forhold til dårlig norskkunnskap, tilgang til arbeidsmarkedet, psykisk og fysisk helse, ensomhet, sosial isolasjon og manglende sosial tilhørighet. Kafeen har et nytt kjøkken, og i ny-oppussende kafélokaler vil det drives etter de krav og standarder som gjelder for alle kafeer og serveringssteder. 'Kafé Muligheten' og Bærum Røde Kors samarbeider med kommunen, NAV og voksenopplæringen.